Overenskomst og arbejdsret

DA's rolle ved overenskomstforhandlingerne

Artikel

Dansk Arbejdsgiverforenings rolle er at sikre, at alle får fornyet deres overenskomst på det private område. DA forhandler sammen med FH og Forligsinstitutionen de endelige overenskomster på plads for næsten 600.000 lønmodtagere.

Dansk Arbejdsgiverforening har ét mål og to opgaver, når der er overenskomstforhandlinger.

Målet er meget simpelt. Vi skal forny de mange hundrede forskellige private overenskomster. Og de skal fornys på en måde, der gør det endnu bedre både at arbejde og drive virksomhed i Danmark.

Den første opgave handler om gennembruddet. Dansk Arbejdsgiverforening sørger for, at alle arbejdsgivere ser nogenlunde ens på de overordnede udfordringer og prioriteter. Hvad forventer vi, lønmodtagerne vil kræve? Og hvad har vi selv af ønsker? På den måde skaber vi det bedste grundlag for det første forlig – det vi kalder gennembrudsforliget.

Den anden del af DA’s opgave er at sørge for, at alle kommer i mål til tiden. Når først gennembrudsforliget er indgået, lægger det sporene for alle de øvrige aftaler. Efter gennembruddet er det DA’s opgave at rådgive og vejlede de mange forhandlere på arbejdsgiversiden, så de når i mål.

Når der er lavet aftaler for langt de fleste af lønmodtagerne, træder Dansk Arbejdsgiverforening aktivt ind i forhandlingerne. Sammen med FH og forligsinstitutionen forhandler vi det mæglingsforslag, der fastsætter vilkårene for de overenskomster, hvor parterne ikke selv er blevet enige.

Mæglingsforslaget samler både de steder, hvor man er blevet enige, og de steder, hvor man ikke er. Ved at gøre det sikrer vi, at alle kommer i mål, eller – hvis det bliver et nej ved afstemningen – at der bliver storkonflikt. Det er med andre ord knald eller fald, men det er det, der sikrer, at både lønmodtagere og arbejdsgivere opnår de bedste resultater. Og det er i sidste ende det, der gør, at vi - forhåbentlig - når over målstregen og gør det bedre både at arbejde og at drive virksomhed i Danmark.

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET