Den nye barselsmodel - hvad gør den og hvorfor?

Overenskomst og arbejdsret

Den nye barselsmodel - hvad gør den og hvorfor?

Artikel

Omdrejningpunktet i den nye barselsmodel er mere ligestillet orlov til forældrene - det vil sikre, at fædrene i større grad kommer til at afholde barsel sammen med barnet. Samtidig sikrer modellen en en stor fleksibilitet, så hver enkelt familie bedst muligt kan planlægge barslen selv.

DA og FH er blevet enige om at anbefale en ny model for en barselsordning. Baggrunden er EU’s orlovsdirektiv, som kræver øremærkning af forældreorlov til begge forældre. Regeringen skal nu forhandle detlajerne omkring modellen på plads og fremsætte det som lovforslag.

Modellen betyder en mere ligestillet orlov til forældrene. Mere fleksibilitet for forældre til at fordele barsel mellem sig, og stor fleksibilitet iht. at overføre orlov mellem forældrene. Minimumsimplementering af orlovsdirektivet i form af øremærkning af 11 ugers orlov til hver forældre efter barnets fødsel

 Modellen kan illustreres således:

Barselsmodel - ny.jpg

 

  • Modellen lægger op til en total ligedeling af orloven efter fødsel, hvor far og mor hver kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser, hvis forældrene ikke foretager sig noget.
  • Mor vil have mulighed for at overføre i alt 13 uger til far, og far vil have mulighed for at overføre 13 uger til mor.
  • Vælger far at overføre sine 13 overførbare uger til mor, kan hun afholde 41 ugers orlov incl. 4 ugers graviditetsorlov. Far kan holde 11 uger efter fødslen.
  • Vælger mor at overføre alle sine 13 uger overførbare uger til far, kan han holde 37 ugers orlov efter fødslen. Mor holder 4 uger inden fødslen og 11 uger efter fødslen.
  • Modellen tilskynder til en mere ligelig fordeling af omsorgsforpligtelser mellem kvinder og mænd og understøtter muligheden for tidligt at knytte et bånd mellem fædre og børn. Dette hensyn er i overensstemmelse med det formål, der ligger bag orlovsdirektivets øremærkning af forældreorlov.
  • Derudover giver den foreslåede model den enkelte familie størst mulig fleksibilitet til at tilpasse den samlede orlovsperiode som passer bedst til deres familie.

Det bemærkes, at der efter de gældende danske regler fortsat vil være ret til yderligere 32 ugers forældreorlov uden ret til barselsdagpenge.

 De gældende barselsregler er illustreret nedenfor:

Barselsmodel - eksisterende.jpg

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET