Overenskomst og arbejdsret

Vi har allesammen et ansvar for at skabe et arbejds­marked, som kan rumme alle regnbuens farver

Debatindlæg

På det danske arbejdsmarked er vi lige meget værd. Uanset hvor vi kommer fra, hvilket køn vi har, hvilken religion vi tilhører, og hvilken seksualitet vi har.

Af Lizette Risgaard, formand, Fagbevægelselsens Hovedorganisation og Jacob Holbraad, adm. direktiør, Dansk Arbejdsgiverforening

Vi – arbejdsgivere og lønmodtagere – insisterer på, at vi har præcis samme ret til at deltage i arbejdslivet og bidrage til fællesskabet uanset vores forskelligheder som mennesker.

I denne uge hylder Copenhagen Pride mangfoldigheden og sætter fokus på retten til at være den, du er. Det budskab bakker DA og FH utvetydigt op om.

Vi er heldigvis kendt for at gå foran i Danmark, når det kommer til LGBT+ rettigheder, og det gælder også på arbejdsmarkedet. Vi var i 1996 blandt de første til at forbyde forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af seksuel orientering.

Senest betyder den nye barselslov, at forældre og sociale forældre kan dele orlov og ret til barsel, ligesom LGBT+-forældre er omfattet af den nye lov om omsorgsdage. En EU-undersøgelse fra 2014 viste også, at Danmark er det land i EU, hvor færrest oplever diskrimination på arbejdspladsen på grund af deres LGBT-status.

En dansk undersøgelse, som Als Research gennemførte for Ligestillingsministeriet i 2018-2019 viste også et forholdsvis positivt billede af LGBT+-personers trivsel og vilkår på det danske arbejdsmarked.

Men hver 10. LGBT+ lønmodtager i undersøgelsen følte ikke, at de kunne være åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet på arbejdet. Og otte pct. havde følt sig diskrimineret eller chikaneret på grund af deres seksuelle orientering. Det skal vi have gjort op med, og vejen går gennem et arbejdsmarked, hvor vi kan være og stå ved, hvem vi er.

Vi har alle sammen et ansvar. Arbejdsgiverne skal gå foran med inkluderende ledelse og skabe gode rammer blandt andet via inkluderende personalepolitikker.

Det har vi bl.a. Samarbejdsaftalen og samarbejdsudvalgene ude på de enkelte virksomheder til. Men vi skal også alle sammen tænke over, om den sprogbrug og humor, vi bruger, er med til at inkludere eller ekskludere LGBT+ personer og alle andre i øvrigt.

I denne uge skal der festes, og mangfoldigheden hyldes.

Men derefter skal vi alle fortsætte vores arbejde for et mangfoldigt arbejdsmarked, hvor man trygt kan være den, man er. I hele landet, hele året. God Pride!

Bragt i Børsen den 16. august

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET