Overenskomst og arbejdsret

Vi har behov for alle på arbejdsmarkedet

Debatindlæg

Et tolerant arbejdsmarked er afgørende, hvis vi skal sætte alle talenter i spil og skabe et rigere samfund. Det kæmper danske arbejdsgivere for, og ny lovgivning giver bedre rammer for LGBT+-familier.

Af Lars Sandahl Sørensen, Brian Mikkelsen, Troels Blicher Danielsen og Jacob Holbraad, adm. direktører i hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Arbejdsgiverforening

Det danske arbejdsmarked skal være for alle. Det kan måske lyde banalt. Men det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder for et tolerant og inkluderende arbejdsmarked, hvor alle talenter kan komme i spil og udfolde deres fulde potentiale. For det bør altid være kompetencerne, der tæller. Og de findes på tværs af køn, hudfarve, seksuel orientering, alder og handicap.

Det er Pride-ugen en rigtig god anledning til at sætte fokus på, og blandt andet derfor vajer de regnbuefarvede flag i denne uge også ved hovedsæderne i Dansk Industri, Dansk Erhverv, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Arbejdsgiverforening. Diversitet og rummelighed er nemlig ikke kun rigtige, men også nødvendige værdier. Vi har brug for alle kompetente mennesker i virksomhederne. Det er afgørende, hvis vi i fællesskab skal skabe vækst og stærke virksomheder, så Danmark som samfund bliver rigere.

Hvis vi skal have alle med i arbejdsfællesskabet, skal rammerne favne forskelligheder. Derfor har vi som arbejdsgiverorganisationer også bakket op om ny lovgivning, der rummer og understøtter LGBT+-personers familiemønstre. For eksempel glæder vi os over, at barselsloven nu åbner for, at forældre og sociale forældre kan dele orloven og retten til barsel. Det er også positivt, at LGBT+-forældre er omfattet af den nye lovgivning om omsorgsdage. Det er naturligvis en ret, der skal gælde for alle forældre.

Vi vil som danske arbejdsgivere fortsætte med at arbejde for et arbejdsmarked, hvor alle føler, at de kan gå på arbejde, som de er. Et arbejdsmarked, der har fokus på trivsel og en god arbejdskultur, hvor vi sammen skaber gode resultater og får alle med, uanset hvem de er. I et lille land som Danmark er vi fuldstændig afhængige af et velfungerende arbejdsmarked, hvor alle talenter udfoldes bedst muligt, hvis vi fortsat skal lykkes med at klare os stærkt i den internationale konkurrence. Og det skal vi!

Bragt i Jyllands-Posten den 12. august 2022

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET