Overenskomst og arbejdsret

Mæglingsskitse om overenskomster er på plads

Pressemeddelelse

FH og DA er nu blevet enige om en mæglingsskitse, som forligsmanden kan skrive et endeligt mæglingsforslag ud fra. Og derefter kan de nye overenskomster sendes til afstemning.

Efter et døgns intense drøftelser i Forligsinstitutionen er FH og DA nu blevet enige om en mæglingsskitse. Det betyder, at forligsmand Jan Reckendorff kan sammenfatte et endeligt mæglingsforslag, og at de nye overenskomstaftaler i den kommende tid kan sendes til afstemning hos medlemmerne.

Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, glæder sig over, at det dermed er lykkedes at lande nye overenskomster for størstedelen af det private arbejdsmarked. Til sammen dækker de nye aftaler 593.000 fuldtidsbeskæftigede fordelt på cirka 25.000 virksomheder under DA’s medlemsorganisationer, der har overenskomst med FH-forbund.

- Overenskomstforhandlingerne har været endnu et klart eksempel på, at den danske model lever og har det særdeles godt. Til trods for en meget usikker periode for både virksomheder og lønmodtagere med ikke mindst inflationskrise og krig i Europa har forhandlerne kunnet finde hinanden i aftaler, som begge parter finder fornuftige. Og nu er det så op til medlemmerne at tage stilling til de nye overenskomster, siger Jacob Holbraad.

Han fremhæver, at langt de fleste overenskomster – gældende for 98 procent af de ansatte – blev indgået, inden FH og DA mødtes i Forligsinstitutionen for at få de sidste ting på plads.

- Det er meget flot og et tegn på, at forhandlerne på begge sider virkelig har lagt sig i selen for at løse tingene selv og finde stærke kompromisser, som er til gavn for begge parter. Og det er jo netop selve kernen i den danske model på arbejdsmarkedet, siger Jacob Holbraad.

I afstemningen stemmes der om alle overenskomster under ét. Hvis det ender med et ja, træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, hvor de hidtidige overenskomster udløb.

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET