Erhvervsuddannelserne er taberen i ny politisk aftale

Uddannelse og kompetencer

Erhvervsuddannelserne er taberen i ny politisk aftale

Pressemeddelelse

Regeringen og den øvrige aftalekreds bag Forberedende Grunduddannelse (FGU) har i dag indgået en aftale om at sikre FGU’ens økonomi. Aftalen betyder, at erhvervsskolerne over en fireårig periode skal beskæres betydeligt. Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef i DA, kritiserer aftalen for igen at forringe skolernes økonomi.

Aftalekredsen bag Forberedende Grunduddannelse (FGU) har i dag indgået en aftale om en restfinansiering af den nye FGU i 2020 og frem. Aftalen indebærer, at erhvervsuddannelserne samlet skal finansiere ca. halvdelen af udgifterne.

Pengene skal bl.a. findes ved lavere færdiggørelsestaxameter, lavere skolepraktiktaxameter og lavere bygningstaxametertilskud til erhvervsskoler i hovedstadsområdet og større provinsbyer.

Der er bred politisk enighed om, at vi skal styrke erhvervsuddannelserne. Men det klinger hult, når regeringen så alligevel vælger at skære betydeligt i deres økonomi

- Der er bred politisk enighed om, at vi skal styrke erhvervsuddannelserne. Men det klinger hult, når regeringen så alligevel vælger at skære betydeligt i deres økonomi. Erhvervsskolerne er i forvejen økonomisk presset, og det er hverken klogt eller rimeligt, at de igen skal stå for skud, siger Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), og fortsætter:

- Regeringen kunne i stedet have fundet restfinansieringen inden for finanslovsforhandlingernes reserve på 2,1 mia. kr.

Han mener dog, at der er et initiativ i aftalen, som kan være positivt for de elever, der hænger fast i skolepraktik:

- Vi ved, at der er stor forskel på, hvor gode erhvervsskolerne er til at få eleverne ud af skolepraktik og i praktik på en virksomhed. Derfor er det positivt, at aftalen giver skolerne en større tilskyndelse til at arbejde mere målrettet og intensivt for at få eleverne ud på virksomhederne. Det vil være til gavn for de elever, der alternativt kan risikere at hænge fast i skolepraktik i en længere periode, siger Jannik Bay.  

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER