Uddannelse og kompetencer

DA: Taxametersystemet er håbløst forældet

Debatindlæg

Et af hovedproblemerne med taxametersystemet på erhvervsuddannelsesområdet er, at det i høj grad fokuserer på kvantitet fremfor kvalitet.

Taxametersystemet er grundlaget for de danske ungdomsuddannelsers økonomi. 17 milliarder kroner bliver årligt fordelt, og taxameterpengene dækker over hele 80 procent af uddannelsernes midler.

Alligevel har vi et system, der er håbløst forældet. Det blev indført på erhvervsuddannelserne i 1991. Siden er det blevet udbredt til de andre ungdomsuddannelser – senest de gymnasiale uddannelser i 2007. Det var derfor på høje tid, da den tidligere regering satte gang i et eftersyn af taxametersystemet. Inden længe skal de politiske drøftelser begynde.

På erhvervsuddannelsesområdet er ét af hovedproblemerne med det nuværende system, at det i høj grad fokuserer på kvantitet fremfor kvalitet. Næsten hele pengepuljen fordeles efter, hvor mange elever erhvervsskolerne optager. Det er det, der betegnes som "aktivitetsafhængigt tilskud". Det er problematisk af flere årsager.

Skolers økonomi er følsom


For det første bliver skolernes økonomi meget følsom for nedgang i elevoptag.

Konsekvenserne af det har vi været vidne til de seneste år, hvor der dels har været lave søgetal til erhvervsuddannelserne, dels generelt mindre ungdomsårgange. Det er en udvikling, der har haft alvorlige konsekvenser for erhvervsuddannelserne, der efterhånden er skåret et godt stykke ind til benet.

Det nuværende system tager dermed heller ikke i tilstrækkelig grad højde for de store faste udgifter, der er forbundet med investeringer i ny teknologi.

Investeringerne er nødvendige for at bringe uddannelserne i trit med den teknologiske og digitale udvikling på det faglærte område. Det er nogle udgifter, som skolerne vil sidde med, uanset om de optager små eller store årgange.

Samtidig er taxametersystemet på erhvervsuddannelserne i dag også alt, alt for komplekst. Med 20 forskellige typer tilskud er det meget vanskeligt for de enkelte erhvervsskoler at planlægge strategisk.

Kompleksiteten gør, at incitamenterne i systemet falder over hinanden. Det er i realiteten umuligt for skolerne at tænke langsigtet. Det skal der ryddes op i.

Forhandlinger må ikke flytte rundt på problemer


Endelig skal et opdateret taxametersystem også sikre, at erhvervsuddannelserne bliver bredt geografisk forankret. Naturligvis uden at det sker på bekostning af uddannelsernes kvalitet.

Der er et politisk fokus på at skabe bæredygtige erhvervsuddannelser – også i udkantsområder. Og det er en meget vigtig opgave. Men vi løser den langt bedre med en intelligent indretning af taxametersystemet, end vi gør med nogle af de andre forslag, som man politisk har gennemført, for eksempel forslaget om at lade gymnasier og andre aktører udbyde erhvervsuddannelser – med risiko for fald i søgning og uddannelsernes kvalitet.

I DA står vi klar til at bidrage med input til de kommende drøftelser om taxameter- og tilskudssystemet. Og vi vil klart appellere til, at de politiske forhandlinger ikke blot bliver en øvelse i at flytte midlerne rundt mellem de forskellige ungdomsuddannelser eller de enkelte skoler.

Det vil kun betyde, at man flytter rundt på problemerne. Og det er vores ungdomsuddannelser ikke tjent med – hverken på kort eller lang sigt.

Skal det batte, skal der etableres et nyt og bedre taxametersystem, samtidig med at vi investerer flere penge i uddannelserne.

Bragt i Altinget den 4. marts 2020

 

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER