Fakta om erhvervsuddannelserne

Uddannelse og kompetencer

Fakta om erhvervsuddannelserne

Artikel

Til efteråret starter trepartsforhandlinger om erhvervsuddannelsesområdet. Forhandlingerne vil forhåbentlig sikre endnu højere kvalitet på uddannelserne, og at der er flere unge såvel som voksne, der påbegynder en erhvervsuddannelse. Derudover skal forhandlingerne sikre, at de virksomheder, der mangler elever, kan finde dem, og at der er tilstrækkeligt med praktikpladser til eleverne.

COVID-19 har betydet færre beskæftigede, men det har også betydet færre praktikpladser på virksomhederne. Det er ikke overraskende, da det er svært for en arbejdsgiver at ansætte elever, når den økonomiske aktivitet styrtdykker, eller hvis ens virksomhed måske endda er tvunget til at lukke ned. Det betyder også, at flere elever end normalt i dag står og mangler en praktikplads.

Heldigvis har der gennem de seneste år været stadig færre og færre elever, der ikke har kunnet finde en praktikplads, og som derfor er startet i skolepraktik. Og langt de fleste elever, der starter i skolepraktik, er der kun i kort tid, før de starter i praktik på en virksomhed. Det betyder, at 97 pct. af de færdigudlærte elever har været i praktik på en virksomhed som led i deres uddannelse.

 

Antallet af elever i skolepraktik er faldet markant de seneste år. I 2016 var der næsten 10.000 elever, der startede i skolepraktik, men i 2019 var det tal faldet til 6.700. Det svarer til, at antallet af elever i skolepraktik er blevet barberet ned med en tredjedel.

 

De fleste skolepraktikforløb er korte, og en elev, der starter i skolepraktik, er der kun i relativt kort tid. En tredjedel af forløbene varer mindre end 3 måneder, og halvdelen af eleverne er i skolepraktik i mindre end et halvt år.

 

Eleverne, der kommer i skolepraktik, er der langt oftest også kun den ene gang. 9 ud af 10 af skolepraktikeleverne har kun ét skolepraktikforløb, og det er en meget begrænset andel, der har mere end 2 forløb.

 

 

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER