Uddannelse og kompetencer

Husk erhvervsuddannelserne

Debatindlæg

En ny årgang af unge skal tage stilling til, om de skal kaste sig over gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Søndag den 1. marts er der nemlig ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne.

Der er stensikkert godt gang i snakken over aftensmaden rundt omkring i landet, hvor vi forældre vejleder og giver erfaringer videre til vores børn. Men her skal vi passe på, at vi ikke kun kommer til at vejlede vores børn ud fra vores egne interesser og holdninger. I en analyse, vi har udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, kan man se, at et barn, der har bare én far eller mor, der er akademiker, i 19 ud af 20 tilfælde vil vælge en gymnasial uddannelse frem for en erhvervsuddannelse. Det er alarmerende, at den sociale arv her er så massiv. Vi har som samfund brug for alle kompetencer - akademiske som faglærte. Men lige nu har vi en særlig stor udfordring med at få de unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne. For det er ikke kun akademikernes børn, der vælger erhvervsuddannelserne  fra. 

Blandt faglærtes børn er det syv ud af ti, der vælger gymnasiet. Det samme gælder for seks ud af ti af ufaglærtes børn. Vi har altså en vis grad af uddannelsesmobilitet. Problemet er bare, at den kun går i én retning: mod gymnasierne. Det er en skæv udvikling. Noget tyder på, at vi har skabt en fortælling om, at gymnasiet er den eneste oplagte vej at gå. At man kun kan få gode job - eller læse videre - hvis man går i gymnasiet. Men sådan er det ikke. Vi gør vores børn en bjørnetjeneste, hvis vi kun skubber dem i retning af akademiske fag uden at skele til deres interesser og talenter. Vi bør ikke lukke øjnene for de mange gode muligheder, der ligger i en erhvervsuddannelse - herunder høj jobsikkerhed og samfundsrelevante job med god løn samt gode muligheder for at blive selvstændig og senere efteruddannelse. Så en lille opfordring til os forældre: Husk nu, at gymnasievejen ikke er den eneste rigtige vej for vores børn.

Bragt i Information 28. februar 2020

 

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER