DA-Udspil: Alle unge skal med

Uddannelse og kompetencer

DA-Udspil: Alle unge skal med

Artikel

Hvis du har et job eller er i gang med en uddannelse i de unge år, er der en større chance for, at du klarer dig godt senere i livet. Det giver mening i tilværelsen at have noget at stå op til. Uanset om det er et job eller timer på en uddannelsesinstitution. Heldigvis har langt de fleste unge god tilknytning til job og uddannelse.

Men der er stadig et stort mindretal af unge, hvor det ikke er tilfældet. For mange unge kommer ikke i gang efter folkeskolen. Deres nederlag starter nemlig allerede i skolen. De sidste 20 år er det ikke lykkedes at hæve karaktergennemsnittet for børn af ufaglærte forældre, og karaktergabet mellem unge med ufaglærte forældre og akademikerforældre er vokset.

I december 2021 var 35.000 unge i alderen 18-29 år langvarigt offentligt forsørgede. Det svarer til knap 4 pct. af alle unge. Vi er vidner til et enormt svigt af en stor gruppe børn, som ikke får fodfæste hverken i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

DA ønsker, at flere unge kommer i gang med livet. Alle unge skal med. Det giver selvværd og tro på sig selv at tage en uddannelse eller få et job og tjene sine egne penge – og der er stor mangel på gode hænder og hoveder på arbejdsmarkedet.

Vi skal sætte ind bredt. I et udspil i august 2022 har DA sammen med Lederne sat fokus på, hvordan vi kommer mistrivslen blandt unge til livs. Nu foreslår vi 11 konkrete initiativer til at sikre, at flere unge kommer i gang. En rød tråd i initiativerne er større samarbejde med virksomheder.

Læs mere om udspillet her.

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER