Flere kvinder på erhvervsuddannelserne

Uddannelse og kompetencer

Flere kvinder på erhvervsuddannelserne

DA Analyse

Der er stadig få kvinder, der vælger at starte på en erhvervsuddannelse. Kun 11,5 pct. af pigerne søgte om at starte på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen i 2022, mens det gjaldt for 28 pct. af drengene. Derudover gennemfører kvinder i mindre grad uddannelsesforløb på en erhvervsskole end mænd, jf. figur 1.

 

Men det er ikke kun køn i sig selv, der gør en forskel. Hvis man ser på uddannelser, hvor andelen af kvinder udgør mindre end 10 pct., så gennemfører kvinderne i endnu mindre grad end mændene, jf. figur 2.

 

Værst ser det ud på de traditionelle håndværksfag, hvor mindre end 5 pct. af forløbene tages af kvinder, såsom brolægger, murer, tømrer, VVS’er og elektriker. På brolægger uddannelsen er det kun 50 pct. af forløbene taget af en kvinde der gennemføres, mod 75 pct. af forløbene taget af mænd, jf. figur 3.

 

Alder har også en betydning for frafaldet. Unge kvinder mellem 15-18 år falder i højere grad fra på uddannelser med få kvinder, end kvinder der er 25 år eller derover. Det indikerer, at et studiemiljø sammen med andre unge af samme køn har større betydning for særligt de yngre kvinder i forhold til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Ligeledes indikerer det, at det at være i undertal betyder mere for kvinder end for mænd i forhold til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Sådan har vi gjort

I analysen er der taget udgangspunkt i alle afsluttede forløbsdele på erhvervsuddannelserne i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2019. Der var ca. 250.000 afsluttede forløbsdele i perioden.

Forløbsdele er de enkelte uddannelsesdele på erhvervsuddannelserne og ikke hele erhvervsuddannelser. De forskellige forløbsdele er listet herunder:

-          Grundforløb 1 (GF1)

-          Grundforløb 2 (GF2)

-          Studiekompetencegivende forløb

-          Hovedforløb (HF)

Gennemførsel defineres som at eleven afslutter det pågældende forløb, og indenfor perioden påbegynder det næste naturlige forløb. F.eks. påbegynder GF2 efter et afsluttet GF1.

Frafald defineres som elever der enten afslutter det pågældende forløb, men ikke forsætter på et nyt forløb i EUD-systemet (frafald efter forløb), eller som ikke afslutter forløbet, og heller ikke påbegynder et nyt forløb i EUD-systemet (frafald på forløb).

Omvalg defineres som elever der enten afslutter det pågældende forløb, men forsætter på et nyt forløb i EUD-systemet der ikke er det næste naturlige forløb (omvalg efter forløb), eller som ikke afslutter forløbet, og men påbegynder et nyt forløb i EUD-systemet (omvalg på forløb).

PAU- og SOSU-uddannelserne er ikke medtaget i analyserne.

I figur 2 er der kun inkluderet de 30 største uddannelser.

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER