Store kommunale forskelle i antal lukkedage

Uddannelse og kompetencer

Store kommunale forskelle i antal lukkedage

Artikel

Traditionen tro har sommerferien betydet sommerferiepasning i mange daginstitutioner – for nogle mere end andre. Der er nemlig stor forskel på kommunernes tilbud både i sommerferien, men også set over et år. Det kan udfordre forældre, der er nødt til at arbejde. Klik her og se et danmarkskort med lukkedage.

Mens nogle kommuner kun har meget få lukkedage, er der i mange andre kommuner omvendt mulighed for mere end 20 lukkedage årligt.

Den store forskel i lukkedage gør sig også gældende i kommuner, der geografisk ligger tæt eller ved siden af hinanden. For eksempel er der i Frederikssund kommune 35 lukkedage, mens der i nabokommunerne Lejre Kommune og Halsnæs Kommune er hhv. 8 og 7 lukkedage.

I landets kommuner er der i gennemsnit 13 dage, hvor forældre ikke kan aflevere deres barn i den vante institution. Det er en stigning fra 2021, hvor gennemsnittet var 12 dage.

 

En lukkedag er defineret ved en almindelig hverdag, hvor institutionen har lukket. En almindelig hverdag er alle dage på nær weekender, helligdage, juleaftensdag og grundlovsdag. Institutionen har pligt til at tilbyde alternativ pasning, såfremt der holdes lukket på en almindelig hverdag.

For mange institutioner rundt om i landet er en typisk lukkedag fredagen efter Kristi himmelfart. Mange holder også lukket tre dage før påske og mellem jul og nytår. Den store forskel mellem kommunerne kommer i høj grad fra, hvordan kommunerne tilbyder pasning i sommerferien. For eksempel er der i Herning Kommune arrangeret mulighed for sampasning i hele 6 uger i sommerferien. Nogle kommuner arrangerer også alternativ pasning i eksempelvis vinterferien eller efterårsferien.

Der er ligeledes stor forskel på, hvornår en kommune vurderer, at lukkedage er nødvendige. I nogle kommuner er kriteriet for en lukkedag, at 80 pct. af de indskrevne ikke har behov for pasning. Det betyder, at børnene stadig kan passes i deres vante institution, hvis 20 pct. af børnene har et pasningsbehov. Andre kommuner kræver kun, at halvdelen af børnene ikke har behov for pasning.

Sådan har vi gjort

Vi har hentet antallet af lukkedage via de enkelte kommuners hjemmesider. De fleste kommuner skriver, hvornår kommunens institutioner holder lukket. Det har ikke været muligt at finde antallet af lukkedage for Brønderslev, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Mariagerfjord og Vejen.

Uanset om kommunen kalder det sampasning, alternativ pasning, feriepasning eller noget helt fjerde, har vi defineret dette som en lukkedag. Det er dog afgørende, at kommunen decideret har aftalt omfanget af lukkedage, for at de er med i opgørelsen. Der er eksempelvis kommuner, der ikke har lukkedage, men hvor der fortsat er mulighed for, at enkelte institutioner kan holde lukket, hvis der kun er få børn med pasningsbehov. For opgørelsen skelnes der derfor mellem, om en kommune planlægger at afholde lukkedage, eller om en kommune giver mulighed for det under fastsatte kriterier.

Der er i nogle kommuner forskel fra institution til institution, hvornår de holder lukket. For disse kommuner har vi taget et gennemsnit for alle institutioner.

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER