Uddannelse og kompetencer

Fortsat alt for lav søgning til erhvervsuddannelser

Pressemeddelelse

Trods et stort fokus på at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne viser nye tal for søgningen til ungdomsuddannelserne, at der fortsat er alt for få unge, som søger en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

I de netop offentliggjorte søgetal til ungdomsuddannelser fra Børne- og Undervisningsministeriet fremgår det, at kun 19,4 procent af grundskoleeleverne har søgt erhvervsuddannelserne i 2023, mens 72,6 procent har søgt mod en gymnasial uddannelse. I 2022 søgte 20,0 procent en erhvervsuddannelse efter grundskolen, så der er tale om et mindre fald i forhold til sidste år.

Om de nye søgetal udtaler administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad:

- De nye tal viser, at vi desværre stadig er langt fra den tidligere fastsatte målsætning om, at 25 procent af en årgang vælger en erhvervsuddannelse. Der er meget beklageligt set i lyset af den store mangel på faglærte. Virksomhederne har allerede i dag meget svært ved at finde nok elever, selvom der blev indgået rekordmange nye lærepladsaftaler i 2022. Hvis søgningen ikke stiger, bliver det endnu sværere at finde nok elever til de ledige lærepladser.

- Den lave søgning har betydning for virksomhederne, men også for bl.a. den grønne omstilling, der kræver dygtige faglærte. Derfor er det afgørende, at vi får investeret massivt i kvaliteten af vores erhvervsuddannelser, så vi kan øge søgningen og gennemførslen.

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER