Uddannelse og kompetencer

Glædeligt med varigt tilskud til FGU, men der er fortsat behov for at følge området fremover

Pressemeddelelse

Det er hårdt brug for stabilitet om de økonomiske rammer for FGU. Derfor er det glædeligt, at regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier vil prioritere varige midler til FGU, så uddannelsen fortsat kan være en løftestang for at hjælpe unge, der ikke er klar til uddannelse eller job. Der er dog fortsat behov for at følge økonomien løbende.

Alle unge skal med videre i uddannelse eller job efter folkeskolen. Det er centralt for både trivsel og tilknytningen til arbejdsmarkedet senere i livet. Men ikke alle unge er socialt eller fagligt klar til at starte uddannelse eller job, når de afslutter folkeskolen.

Her spiller den forberedende grunduddannelse (FGU) en vigtig rolle. Derfor er det glædeligt, at regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier netop har indgået en aftale om nye tiltag og et varigt tilskudsløft til FGU.

- Der er behov for at styrke undervisning og lærerkompetencer på FGU, ligesom der også er behov for at opgradere de fysiske rammer, herunder selve bygningerne. Aftalen giver øget stabilitet om FGU-institutionernes økonomi, så de kan have fokus på deres kerneopgave – nemlig at hjælpe de unge. Der er dog brug for at følge området fremover, da FGU-institutionerne fortsat har en meget stram økonomi, siger Jacob Holbraad, administrerende direktør i DA.

FGU er et godt tilbud til unge, der endnu ikke er helt klar til at starte i uddannelse eller job – og vi ved, at det virker. En DA-analyse har vist, at tre ud af fire af dem, der gennemfører en FGU, går videre i uddannelse eller job.

Ca. 43.000 unge mellem 15 og 24 år er i dag hverken i uddannelse eller beskæftigelse. Det er et problem for de unge, som ikke får udlevet deres potentiale, og det er et problem for samfundet, som går glip af de unges ressourcer.

Vigtig med fokus på tilknytningen til arbejdsmarkedet

Samtidig er det ifølge Jacob Holbraad et rigtigt og vigtigt signal, at FGU fortsat skal være et fokuseret tilbud til den målgruppe, som ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

- Det er helt centralt, at vi er opmærksomme på at hjælpe unge uden uddannelse og beskæftigelse med at finde deres rette hylde på arbejdsmarkedet. Det er både vigtigt for de unge, så de ikke ender uden for arbejdsfællesskabet, men også for samfundet, som i den grad mangler arbejdskraft, siger Jacob Holbraad.

DA’s administrerende direktør mener også, det er positivt, at der i aftalen er fokus på at styrke samarbejdet med virksomhederne, blandt andet via erhvervsgrunduddannelsen (EGU), som er et af de tre spor af FGU-tilbuddet.

- På EGU er eleverne ude på virksomhederne i praktik en stor del af tiden, hvilket giver dem en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig er det et vigtigt tilbud for de unge, der ønsker en faglært uddannelse eller opkvalificering gennem AMU-systemet, så de kan opnå varig beskæftigelse, siger Jacob Holbraad.

Endeligt er der også gode perspektiver i, at muligheden for praktik i virksomheder øges med bedre muligheder for længere træningsperioder, så alle FGU-eleverne får en tættere kobling til arbejdsmarkedet.

- Konkret erhvervstræning ude på virksomhederne giver eleverne erfaringer med hverdagen på arbejdsmarkedet og er derfor central i forhold til at hjælpe de unge med at få fodfæste og finde ud, hvilket job eller uddannelse de gerne vil gå videre med, siger Jacob Holbraad.

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER