Uddannelse og kompetencer

Mange gode takter fra regeringen for flere unge i fritidsjob

Debatindlæg

Regeringen lægger i sit nye udspil ”Flere unge skal have et fritidsjob” op til 18 initiativer, som skal gøre det nemmere for unge at få et fritidsjob. Det møder stor ros fra DA, som har foreslået en styrket indsats på området, da fritidsjob er godt for alle unge.

Talrige undersøgelser viser, at unge har godt af et fritidsjob. Fx peger forskningen på, at unge i fritidsjob i højere grad starter på en ungdomsuddannelse og får en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet som voksne. Alligevel er det i dag under halvdelen af de 13-17-årige, der har et fritidsjob.

Derfor er det ifølge DA’s administrerende direktør, Jacob Holbraad, rigtig positivt, at regeringen nu adresserer behovet for at få flere unge i fritidsjob:

- Et fritidsjob handler ikke bare om, at man som ung får mulighed for at tjene sine egne penge. Det kan noget helt særligt. Den unge får lov til at prøve sig selv af og opleve følelsen af at have ansvar og forpligtelser, samt at blive værdsat på en arbejdsplads. Det giver nogle kompetencer, erfaringer og en selvtillid, som man kan bruge senere i livet, men også i skolen og i ungdomsårene, siger Jacob Holbraad.

Der er et stort potentiale for, at flere unge får et fritidsjob, men det kræver et opgør med utidssvarende og ulogiske regler, så unge må udføre flere opgaver end i dag. Det satte DA fokus på med et udspil i marts, hvor DA kom med 13 konkrete forslag til at få flere unge i fritidsjob.

En grundig oprydning og gennemgang af arbejdsmiljøreglerne gør det imidlertid ikke alene. Der er brug for en helhedsorienteret indsats.

Jacob Holbraad er derfor meget tilfreds med, at regeringen i sit udspil bl.a. også har fokus på fritidsjob i den kommunale ungeindsats samt at understøtte de unges motivation for at tage et job i deres fritid.

- Vi skal ikke skærme unge fra at arbejde, men naturligvis have sikre og trygge rammer, og opfordre og støtte de unge i at tage det ansvar, som det er at have et fritidsjob. Det er en fælles samfundsopgave, der kræver opbakning og fokus fra alle aktører på ungeområdet. Et fritidsjob er noget af det bedste, du kan gøre for dig selv som ung og kan understøtte, at flere unge kommer godt ind i voksenlivet. Derfor er det også meget positivt, at regeringen nu foreslår en række initiativer, så de unge kan få lov til at udfolde sig i fritidsjob.

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER