FraværsStatistik

Fortsat lavt sygefravær på DA-området

Statistik-Nyt

FraværsStatistikken viser, at sygefraværet på DA-området for tredje år i træk er på 3,1 pct. af den mulige arbejdstid. Det samlede fravær er steget til 4,4 pct. i 2017 fra 4,3 pct. i 2016. Det svarer til, at en gennemsnitlig fuldtidsansat var væk fra arbejdet i 9,8 dage i 2017.

Sygefraværet udgør 3,1 pct. af den mulige arbejdstid

Ud af et samlet fravær på 4,4 pct. af den mulige arbejdstid i 2017 udgør sygefraværet den største del med 3,1 pct.  

Udvikling i sygefravær og samlet fravær fra 2007 til 2018

FS2017-figur-til-nyt.PNG

Højere sygefravær for arbejdere

Sygemeldinger er grund til fravær i gennemsnitligt 7,1 dage i 2017. Det svarer til 3,1 pct. af den mulige arbejdstid. Overordnet set er sygefraværet uændret i forhold til året før. Men det er steget for arbejdere fra 3,5 pct. i 2016 til 3,6 pct. i 2017. Sygefraværet blandt de kvindelige arbejdere er faldet fra 4,1 i 2016 til 3,9 pct. i 2017. Ligesom i andre år har arbejdere et højere sygefravær end funktionærer.

Mere barsel blandt funktionærer

Lønmodtagerne var gennemsnitligt fraværende på grund af barsel i 1,9 dage eller 0,8 pct. af den mulige arbejdstid i 2017. Arbejdere var på barsel i 0,4 pct. af deres mulige arbejdstid og funktionærer i 1,3 pct. Forskellen skal ses i sammenhæng med, at arbejdere typisk er yngre end funktionærer.

I forhold til året før er der i 2017 lige så meget barselsfravær for DA-området under ét og for mænd. Mandlige funktionærer var på barsel 0,4 pct. af den mulige arbejdstid, og mandlige arbejdere var på barsel i 0,2 pct.

Barselsfraværet er steget i 2017 med 0,1 pct.-point i forhold til 2016 for kvindelige arbejdere og faldet med 0,1 pct.-point for kvindelige funktionærer. I 2017 var kvindelige funktionærer på barsel i 2,6 pct. af den mulige arbejdstid. Kvindelige arbejdere var på barsel i 1,0 pct. af den mulige arbejdstid.

Barn syg

I 0,3 dage eller 0,1 pct. af den mulige arbejdstid blev lønmodtagerne hjemme med syge børn i 2017. Fravær på grund af barn syg er 0,1 pct. for arbejdere og 0,2 pct. for funktionærer. Det er uændret i forhold til året før.

Arbejdsulykker

Fravær som følge af arbejdsulykker er med 0,2 dage eller 0,1 pct. af den mulige arbejdstid uændret i forhold til 2016.

Andet fravær

Andet fravær som plejeorlov eller tandlægebesøg udgør 0,4 dages fravær. Dette er 0,2 pct. af den mulige arbejdstid og en stigning på 0,1 pct.-point siden 2016.

Brug for yderligere information?

På netstedet NetStat er der mulighed for at søge oplysninger om sygefravær for specifikke arbejdsfunktioner, delbrancher og kombinere kritererier, som gør det muligt at afgrænse søgninger meget præcist.  

Læs mere om hovedresultaterne i nyhedsbrevet FraværsStatistik 2017 eller gå i dybden med tallene i publikationen FraværsStatistik 2017

 

Læs mere om

FRAVÆRSSTATISTIK