International LønStatistik

Lavere lønudvikling i udlandet inden for fremstilling i 4. kvartal 2019

Statistik-Nyt

Lønudviklingen i udlandet ligger i 4. kvartal 2019 0,4 pct.-point lavere end i Danmark inden for fremstilling. I 4. kvartal 2019 steg lønnen i udlandet 2,1 pct. i forhold til samme kvartal året før inden for fremstilling, mens den steg 2,5 pct. i Danmark.

Fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 steg lønnen 2,1 pct. i udlandet, når løntallene for fremstilling sammenvejes for 13 af Danmarks største samhandelslande. Lønudviklingen aftog 0,1 pct.-point både i udlandet og Danmark i forhold 3. kvartal 2019, og forskellen i lønudviklingen mellem udlandet og Danmark inden for fremstilling er dermed uændret. Det er især udviklingen i Tyskland og i Sverige, der trækker stigningstakten for udlandet ned. Den tyske lønudvikling er aftaget fra 2,9 pct. årligt i 1. kvartal 2019 til 1,4 pct. i 4. kvartal 2019.

 

 

Fortsat aftagende udvikling inden for bygge og anlæg i udlandet

I udlandet er lønstigningstakten inden for bygge og anlæg aftaget fra 3,2 pct. i 2. kvartal 2019 til 2,8 pct. i 3. kvartal 2019 og senest til 2,5 pct. i 4. kvartal 2019. I Danmark er lønudviklingen også aftaget fra 3,2 pct. i 3. kvartal 2019 til 2,9 pct. i 4. kvartal 2019. Også inden for bygge og anlæg er det udviklingen i de tyske og svenske lønstigningstakter, der trækker lønudviklingen i udlandet ned. Fra 3. til 4. kvartal 2019 aftog den svenske lønudvikling inden for bygge og anlæg fra 2,2 pct. til 1,1 pct.

Højere lønudvikling i udlandet inden for handel

Inden for handel stiger lønstigningstakten i udlandet fortsat mere end i Danmark, men den aftager samtidig hurtigere i udlandet og nærmer sig lønudviklingen i Danmark. Fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 er lønnen i udlandet steget 2,5 pct. mens den er steget 2,3 pct. i Danmark. Lønudviklingen er aftaget med 0,4 pct.point i udlandet i forhold til den årlige ændring i lønningerne i 3. kvartal 2019.

Brug for yderligere information

Hent tallene bag hovedresultaterne i regneark eller gå i dybden med detaljerede tal i udgivelsen International LønStatistik 4. kvartal 2019.

Få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK