JobskifteStatistik

Færre startede i et nyt job i 2020

Statistik-Nyt

Der er fortsat én ud af tre, der skifter job på DA-området om året, men jobskifte anno 2020 er markant anderledes end i årene før. For første gang siden 2010 er tilgangen lavere end afgangen. JobskifteStatistik 2020 viser en tilgang på 27,5 procent og en afgang på 30,5 procent målt fra 2019 til 2020.

I 2020 holdt virksomhederne sig tilbage med at ansætte nye medarbejdere. Det førte til, at tilgangen faldt fra 30,3 procent i 2019 til 27,5 procent i 2020.

 

Samtidigt stoppede næsten lige så mange i deres job som i året før. Afgangen forblev tæt på uforandret med 30,0 procent i 2019 mod 30,5 procent i 2020. Overordnet viser der sig et billede af et arbejdsmarked tæt på standby fra 2019 til 2020, hvor virksomheder ikke ansatte nye medarbejdere men heller ikke afskedigede.

Det er muligt, at de årlige afgangsprocenter ikke giver fyldestgørende information om, hvad pandemien har betydet for omfanget af fratrædelser. Ønsker man at se de endelige tal, må man vente til udgivelsen af tal for 2021. Coronaen ramte først i løbet af 1. halvår 2020, og statistikkens metode gør, at medarbejdere som havde et ”aktivt” ansættelsesforhold i de første måneder af året, tæller som ansat i virksomheden hele året ud og først ”fratræder”, når vi har modtaget næste års oplysninger om dem.

Især i hoteller og restauranter faldt jobskifte

De fleste brancher på DA-området var påvirkede af lockdown og coronarestriktioner. For mange af dem, for eksempel hoteller og restauranter, men også persontransport og operationel service, betød det færre nyansættelser i 2020. For virksomheder i andre brancher var det nødvendigt at udvide forretningen og ansætte nye medarbejdere i 2020. Kemisk, gummi- og plastindustri, som har medicinalindustri under sig, men også IT-virksomhed havde en lidt højere tilgang. Det har ikke opvejet den generelle udvikling på hele DA-området med faldende tilgang.

Størst jobskifte i servicebranchen

Set på hovedbrancher er tilgangen i 2020 med 30,8 procent stadig højest i service, selvom den er gået meget tilbage i forhold til året før, hvor den lå på 35,1 procent. Tilgangen i fremstilling er med 18,4 procent fortsat den laveste af alle hovedbrancher. Også her er der blevet ansat færre medarbejdere end i året før (20,1 procent i 2019). Tilgangen i bygge og anlæg er steget en lille smule, og ligger som den eneste hovedbranche stabilt i forhold til 2019.

Stille med jobskifte i starten af 2020, men mere gang i den sidst på året

Set på kvartaler gik det særligt stille for sig med jobskifte i de første to kvartaler i 2020. Jobskifte steg mest i 4. kvartal, hvor især arbejdere tegnede sig for både høj tilgang og afgang. Man kan generelt ikke sammenligne data for år og kvartaler i JobskifteStatistikken, men tallet giver et praj om, at en stille periode i starten af året blev afløst af lidt højere aktivitet på jobmarkedet i slutningen af 2020.

Brug for yderligere information

Du kan:

  • hente tallene bag hovedresultaterne i regneark (tilgængeligt for alle) eller
  • gå i dybden med detaljerede tal i udgivelsen JobskifteStatistik 2020 (for betalende kunder eller medlemmer af organisationer i DA-fællesskabet/via NetStat)

Find mere information om statistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

JobskifteStatistikken blev tidligere udgivet som PersonaleomsætningsStatistikken. Metoden er uændret, og der er alene tale om et navneskifte.

Læs mere om

JOBSKIFTESTATISTIK