JobskifteStatistik

Dokumentation

Artikel

Dansk arbejdsmarked er kendetegnet ved mange jobskifte i løbet af éns karriere. JobskifteStatistikken belyser, hvem der starter i et nyt job på DA-området, og hvor mange der fratræder. Tallene gør det muligt for virksomhederne at arbejde kvalificeret med fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere. Læs mere om statistikken, og hvordan din virksomhed kan bruge den.

Kort om statistikken  

Statistikken beskriver, hvor mange der skifter job på DA-området målt ved andelen, der tiltræder, og ved andelen, der fratræder, ud af det samlede antal medarbejdere. Virksomhederne kan bruge statistikken i arbejdet med rekruttering og fastholdelse. Derudover kan virksomhederne sammenligne sig med andre på tværs af brancher, regioner, arbejdsfunktioner og ansættelsesvilkår.

Hvad er formålet med statistikken?

Virksomheder får en mulighed for at sætte personaleomsætningen blandt deres medarbejdere i perspektiv. Statistikken kan bruges til støtte for at vurdere, om omfanget af medarbejdere, som skifter job, afspejler generelle forhold på et fleksibelt arbejdsmarked, hvor innovation og vidensdeling går hånd i hånd, eller om omfanget af jobskifte i virksomheden bør ses i sammenhæng med forhold internt i virksomheden.

Hvad måler statistikken?

Statistikken beskriver, hvor mange der skifter job på DA-området målt ved andelen, der tiltræder, og ved andelen, der fratræder, ud af det samlede antal medarbejdere. 

Vigtige begreber  

Jobskifte er enhver ændring i arbejdsfunktioner, skift fra arbejder til funktionær (og omvendt), skift i arbejdssted mellem to perioder for den enkelte medarbejder. Jobskifte opgøres ved tilgang og afgang. 
Tilgang er andelen, der starter i et nyt job, opgjort i pct.
Afgang er andelen, der fratræder, opgjort i pct.

Hvordan beregnes jobskifte? 

Jobskifte måles mellem to år eller mellem to kvartaler.
Tilgang måler andelen af medarbejdere, der starter i et nyt job i periode 1 i procent af alle jobs i virksomheden i periode 1.
Tilgang= (medarbejdere der starter i et nyt job i periode 1) / (alle jobs i virksomheden i periode 1) *100.
Afgang måler andelen af medarbejdere der er stoppet i periode 2 i procent af alle jobs i virksomheden i periode 1.
Afgang= (medarbejdere der er stoppet i periode 2) / (alle jobs i virksomheden i periode 1) *100.

Hvor kommer data fra?  

Data for året hentes fra DA’s StrukturStatistik. Data for kvartaler kommer fra DA’s KonjunkturStatistik.

Hvor mange er med i statistikken?

Ca. 1.250.000 ansættelsesforhold i hele 2022 og omkring 750.000 ansættelsesforhold i kvartalerne.

Hvem er med?  

Lønmodtagere over 18 år.

Referencetid

Kalenderåret

Hvor ofte udkommer statistikken?  

Statistikken udkommer årligt i juni med tal for år og kvartaler. JobskifteStatistikken hed PersonaleomsætningsStatistikken til og med udgivelsen vedrørende året 2017.

Service til brugere  

Hvis din virksomhed indberetter til DA’s lønstatistik, så kan du sammenligne din egen virksomhed med resten af branchen. Du kan få en opdeling på regioner, arbejdsfunktioner eller ansættelsesvilkår. Du kan også abonnere på vores nyhedsbreve og modtage statistik i Excel-regneark. Gratis for medlemmer af organisationer i DA-fællesskabet. Andre henvises til webshoppen eller kontakt salg@da.dk.

 

Læs mere om

JOBSKIFTESTATISTIK