Køb statistik

Hovedresultaterne af DA´s statistikker er gratis tilgængelige for alle. Virksomheder, der er medlem i DA-organisationerne, har adgang til statistikudgivelser med mere detaljeret statistik med tal for delbrancher, aldersgrupper, arbejdsfunktioner og meget andet. Organisationer, myndigheder og private personer samt virksomheder uden for DA fælleskab kan også abonnere på udgivelserne eller købe dem enkeltvis i vores webshop.

Lønstatistik

Lønstatistik

StrukturStatistik

Hvad koster det at få udført en times arbejde? Hvor stor er lønspredning inden for min branche? Er du ved at ansætte en ny medarbejder og savner en lønstatistik? I DA’s StrukturStatistik finder du detaljeret information om løn for medarbejdere i forskellige arbejdsfunktioner, uddannelser og brancher.

Lønstatistik

KonjunkturStatistik

Søger du aktuel information om lønudviklingen? Brug Konjunktur- Statistikken, som er en lønstatistik, der belyser udviklingen lønomkostningerne på DA-området. KonjunkturStatistikken giver kvartal for kvartal et billede af ændringer i priser for arbejdskraft inden for forskellige brancher, arbejdsfunktioner m.v.

Lønstatistik

Strukturstatistik + KonjunkturStatistik

Bestil StrukturStatistik sammen med fire kvartaler af KonjunkturStatistik og spar 210,- ekskl. moms.

Lønstatistik

International LønStatistik

Har du brug for at følge lønningerne i udlandet? Er du interesseret i udviklingen af Danmarks lønkonkurrenceevne? International LønStatistik sammenligner hvert kvartal udvikling og niveau af løn i 13 af Danmarks største samhandelslande.

Personalestatistik

Personalestatistik

KonfliktStatistik

Hvor mange arbejdsstandsninger er der på DA-området? Hvor mange personer er involveret? Hvor længe varer konflikterne i gennemsnit? Det belyser KonfliktStatistikken i kvartalsvise offentliggørelser.

Personalestatistik

FraværsStatistik

Egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykke eller barselsorlov m.v. kan være årsag til at medarbejdere er fraværende fra arbejde. FraværsStatistikken belyser omfanget, og hvor hyppigt fraværsperioderne falder. Tallene kan bruges i arbejdet med at nedbringe sygefraværet.

Personalestatistik

JobskifteStatistik

Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved mange jobskifte. JobskifteStatistikken belyser omsætningen for forskellige typer job og forskellige brancher på DA-området. Tallene kan bruges til at kvalificere arbejdet med fastholdelse og rekruttering.

Personalestatistik

UlykkesStatistik

Hvor ofte sker der ulykker på DA-området? Hvilke typer skader forekommer inden for forskellige brancher eller arbejdsfunktioner? Det belyser UlykkesStatistikken og styrker virksomhedernes muligheder for at forebygge arbejdsulykker.