Job i DA

Elever

Artikel

DA uddanner hvert år elever inden for specialet administration. Her kan du se, hvordan et elevforløb er sammensat, og du kan læse mere om ansættelsesprocessen.

Uddannelsesforløb

I DA tilbyder vi et skræddersyet uddannelsesforløb, hvor din faglige og personlige udvikling er højt prioritet. Du vil opleve, at vi har stort fokus på din trivsel og læring.

Alle elever har igennem hele uddannelsesforløbet en tæt dialog med den overordnede elevansvarlige omkring trivsel, læring og skole. Herudover er eleven tilknyttet en faglig elevansvarlig i de enheder, som eleven bliver en del af gennem sit uddannelsesforløb. Den faglige elevansvarlige har ansvaret for den daglige oplæring og støtte i de forskellige arbejdsopgaver.

Som kontorelev skal alle elever rundt i forskellige enheder i DA, så de dermed får et unikt indblik i de forskellige administrative arbejdsopgaver, som DA som interesseorganisation varetager.

Som kontorelev i DA bliver du en del af organisationens hverdag og deltager i alle relevante aktiviteter og møder. Du vil herudover være en del af et netværk med DA’s andre kontorelever. I dette forum er der mulighed for at dele erfaringer og succeser, men også de udfordringer hverdagen kan byde på.

Ansættelse af kontorelever 

DA ansætter hvert år nye kontorelever. Ansættelsesprocessen starter oftest i løbet af februar måned med henblik på, at vores nye elever starter i september. Alle kontorelever ansættes i to år, mens uddannelsen kontorassistent med speciale i administration færdiggøres. Ansættelsesprocessen ser sådan ud:

 

 

Når ansøgningsfristen er udløbet, gennemgår og vurderer vi alle indkomne ansøgninger. Er du en af de kandidater, som vi gerne vil mødes med, vil du blive ringet op med henblik på, at vi kan aftale tid og sted for samtalen.

Efter første samtale vurderer vi, hvem vi ønsker at invitere til endnu en ny samtale og dermed til anden samtalerunde. I forbindelse med anden samtalerunde, vil du blive bedt om at løse en opgave. Er du ikke blandt de kandidater, der bliver inviteret til anden samtalerunde, vil du få en mundtlig tilbagemelding.

Efter anden samtalerunde beslutter vi, hvem vi ønsker at tilbyde kontorelevstillingen til. De kandidater, som vi ikke tilbyder en elevstilling til, og som har været til samtale, vil blive ringet op og få mundtlig besked. Øvrige kandidater, som ikke har været til samtale, vil modtage et skriftligt afslag.

Læs mere om

JOB I DA