Sådan rekrutterer vi

Job i DA

Sådan rekrutterer vi

Artikel

I DA er rekrutteringsprocessen væsentlig for at finde den rette kandidat til en ledig stilling. Det er afgørende, at der er et fagligt såvel som personligt match mellem DA og den potentielle nye medarbejder.

Ansøg

Umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb gennemgår vi alle ansøgninger. I forlængelse heraf beslutter vi, hvem vi ønsker at invitere til første samtale.

Første samtale

Formålet med første samtale er at afdække, om der er et match mellem kandidatens faglige- og personlige kvalifikationer og de kvalifikationer, som DA efterlyser til den ledige stilling. Herudover har første samtale til formål at introducere kandidaten til DA som organisation og arbejdsplads.

Til samtalen deltager den ansvarlige chef og typisk en til to medarbejdere fra den enhed, hvor den ledige stilling er placeret.

Efter første samtalerunde evaluerer vi samtalerne og beslutter, hvem vi ønsker at invitere til anden samtale. Alle kandidater, som har været til første samtale og ikke inviteres til anden samtale, får en mundtlig tilbagemelding.

Anden samtale

I forbindelse med anden samtalerunde vil kandidaten blive bedt om at forberede en case, som vil danne grundlag for samtalen. Formålet med samtalen er at have en faglig dialog med afsæt i casen og at få afklaret, om der er et match mellem kandidaten og den ledige stilling.

Til samtalen deltager igen den ansvarlige chef og herudover DA’s HR-chef.

Efter anden samtalerunde beslutter vi, hvem vi ønsker at tilbyde den ledige stilling til. Vi vil efter nærmere aftale med kandidaten indhente referencer hos tidligere arbejdsgiver eller kolleger. Herefter vil DA endeligt kunne tilbyde kandidaten den ledige stilling.

Alle kandidater, som har været til anden samtale, får en mundtlig tilbagemelding. Øvrige kandidater, som ikke har været til samtale, vil modtage et skriftligt afslag.

Ansættelse

Det er vigtigt for DA, at alle nye medarbejdere får den bedste ansættelsesstart, og vi lægger vægt på, at vores ny kollega hurtigt finder sig til rette og uden vanskeligheder kan indgå i kollegiale teams. Her er introduktion til opgaver og DA's enheder afgørende for en god start.

DA sender forinden ansættelsesstart en velkomstmail med alle relevante og praktiske informationer samt informationer om den første tid i DA. Den ansvarlige chef udarbejder i samarbejde med HR et tilpasset introduktionsforløb for vores ny medarbejder. Herudover opstiller den ansvarlige chef mål for den nye medarbejders prøvetid med henblik på dialog om gensidige forventninger i prøvetiden.

Læs mere om

JOB I DA