Charlotte Andersen

Charlotte Andersen

Kontakt

Telefon

+45 33 38 92 28


Image

Charlotte Andersen

Administrativ koordinator

Charlotte Andersen er ansat som administrativ koordinator i OK-Fonde, hvor hun beskæftiger sig med DA Feriegaranti. Her har Charlotte ansvaret for den daglige administration af feriepengesager ifbm. konkurs, herunder oprettelse af feriepengekrav, udbetaling af feriepenge og support på telefon og mail.

Charlotte er kontoruddannet og har de sidste 9½ år været ansat i Dansk Byggeris økonomi afdeling, hvor hun har haft ansvaret for feriepengegaranti og sektionsregnskaber.

”DA er en god arbejdsplads, hvor man som nyansat bliver taget godt imod.  Der er en hyggelig omgangstone og et fantastisk kollegiale fællesskab ”.

OK-Fonde