Karina Beg Poulsen

Karina Beg Poulsen

Kontakt

Telefon

33 38 92 41

Mobil

29 20 02 41Image

Karina Beg Poulsen

Chefkonsulent

Karina Beg Poulsen arbejder med politikudvikling og interessevaretagelse på erhvervsuddannelsesområdet. Hun arbejder med at skabe de bedst mulige rammer for erhvervsuddannelserne og få flere unge til at søge erhvervsuddannelserne samt med opfølgning på trepartsaftalen om flere praktikpladser. Karina repræsenterer derudover DA i forskellige udvalg og arbejdsgrupper under Undervisningsministeriet.

Desuden sidder Karina i formandsskabet for Rådet for de grundlægende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) samt medlem af bestyrelsen for Skills Danmark. Herudover er hun udpeget til Ankenævnet vedrørende Praktikpladser samt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Karina er cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet og har tidligere arbejdet i Beskæftigelsesministeriets departement som departementschefsekretær og teamleder i Politisk Sekretariat.

”Jeg værdsætter samarbejdet med mine kompetente kollegaer i DA og den gode stemning i huset. I mit arbejdet værdsætter jeg også det gode samarbejde med DA’s medlemsorganisationer samt de mange interessenter på erhvervsuddannelsesområdet.”

Integration og kvalifikationer