Louise Dalbro Lakner

Louise Dalbro Lakner

Kontakt

Telefon

+45 33 38 94 11

Mobil

+45 29 20 04 11


Image

Louise Dalbro Lakner

Chef for administrative koordinatorer

Louise Dalbro Lakner er chef for administrative koordinatorer i DA’s koordineringsenhed, der understøtter fem af DA’s politiske enheder. I det daglige hjælper Louise DA’s viceadministrerende direktør Pernille Knudsen med kalenderstyring og mødemateriale etc. samt servicering af bl.a. DA’s FU-direktørgruppe.

Louise er kontoruddannet i DA og har i mange år arbejdet som administrativ koordinator, men har nu ledelsesansvaret for DA’s koordineringsenhed.

”For mig er DA en meget familiær arbejdsplads. Vi kommer hinanden ved, griner og hjælper hinanden samtidig med, at det faglige niveau er enormt højt.”

Koordineringsenheden