Simon Funch

Simon Funch

Kontakt

Telefon

+45 33 38 91 98

Mobil

+45 29 20 05 69


Image

Simon Funch

Konsulent

Simon Funch er ansat i Åben Virksomhed, hvor han medvirker til at udbrede elevers kendskab til danske virksomheder ved at koble skolens fag til det, der arbejdes med på virksomhederne. Han står for udarbejdelse af undervisningstilbud med fokus på at øge unges interesse for STEM uddannelser.

Simon er uddannet lærer fra Professionshøjskolen Absalon, og studerer nu en kandidat i STEM-undervisning hos Københavns Universitet.

"Jeg er motiveret for at styrke børn og unges kendskab til og interesse for STEM-fagene og de mulige karriereveje, de kan føre til. I den forbindelse ser jeg DA Åben Virksomhed som et vigtigt og inspirerende initiativ, der kan hjælpe til at koble det, som eleverne lærer i skolen med det omkringliggende samfund og den virkelige verden."

Projekt Åben Virksomhed