Arbejdsmiljø og sundhed

AMO-uddannelsen scorer igen topkarakter

Artikel

Kursister på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er mere end tilfredse med undervisningen. Det viser den årlige evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) endnu en gang. Sådan har resultatet af evalueringen set ud gennem mange år.

Det er obligatorisk for de danske virksomheders medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen AMO samt for koordinatorer af sikkerheds -og sundhedsarbejdet på store byggepladser at tage en arbejdsmiljøuddannelse.

Målet er at styrke arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladserne ved bl.a. at give kursisterne bedre kendskab til, hvordan man i dagligdagen kan arbejde med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Kursisterne får også viden om, hvor de kan hente hjælp og vejledning til arbejdsmiljøarbejdet. Det kan for eksempel være hos de fem branchefælleskaber for arbejdsmiljø, arbejdstager og arbejdsgiverorganisationerne, Arbejdstilsynet eller arbejdsmiljørådgivere.

Kurserne udbydes både som tilstedeværelsekurser og netkurser.

Dette års evaluering af uddannelser for AMO-medlemmer viser blandt andet at:

  • 93 pct. af kursisterne svarer, at uddannelsen har forberedt dem godt eller rigtigt godt på, hvordan de kan få samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen til at fungere.
  • Ca. 95 svarer, at uddannelsen har forberedt dem godt eller rigtigt godt på, hvilke metoder arbejdsmiljøgruppen kan bruge i det forebyggende arbejde.
  • Ca. 95 pct. svarer, at uddannelsen har forberedt dem godt eller rigtigt godt på, hvordan virksomheden kan arbejde langsigtet med arbejdsmiljø - blandt andet via den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
  • Ca. 97 pct. svarer, at uddannelsen har forberedt dem godt eller rigtigt godt på, hvilken rolle de som arbejdsmiljørepræsentant eller leder i AMO har i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø.

Tallene glæder chefkonsulent Christina Suhr Raby fra Dansk Arbejdsgiverforening.

- Det er enormt vigtigt, at der er et godt samarbejde ude på virksomhederne mellem ledelsen og medarbejderne. Det er afgørende for at drive en sund virksomhed til gavn for både virksomheden selv, medarbejderne og for samfundet. Derfor er jeg glad for endnu en gang at se,  at både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter får et stort udbytte af uddannelserne, og at de føler sig rustede til at drive arbejdsmiljøarbejdet hjemme på virksomheden, siger hun.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED