Fysisk aktivitet er vigtigt – særligt når vi bliver ældre

Arbejdsmiljø og sundhed

Fysisk aktivitet er vigtigt – særligt når vi bliver ældre

Artikel

Fysisk aktivitet bliver vigtigere med alderen, da det kræver en ekstra indsats at bevare stærke muskler og et godt kredsløb i takt med at alderen stiger. Nye tal fra Arbejdsmiljø- og Helbredsundersøgelsen viser, at aktivitetsniveauet falder, jo ældre vi bliver.

Jo ældre man bliver, jo vigtigere bliver træning, da man med alderen løbende mister noget af sin styrke. En aktiv livsstil med regelmæssig fysisk aktivitet kan både forsinke tabet af muskelstyrke, men også være med til at opbygge allerede tabt muskelstyrke, som kan gøre det lettere at passe sit arbejde.

Blandt de 18-29 årige er der 29 pct., der ikke er aktive nok i fritiden. Blandt de 55+ årige er mere end hver tredje ikke aktive nok, selvom denne aldersgruppe bør være særligt opmærksomme på de positive effekter ved at være aktive, jf. figur 1.

 

Sundhedsstyrelsen har en anbefalet minimumsgrænse for fysisk aktivitet på mindst 30 minutter om dagen, og mindst 2 gange om ugen skal der være aktivitet, der vedligeholder eller øger konditionen og muskelstyrken.

Det anbefalede omfang af fysisk aktivitet er et minimumsniveau, og Sundhedsstyrelsen pointerer også at fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Fysisk aktivitet er ikke kun med til at forbedre vores arbejdsevne nu og her, men det forebygger også for tidlig død og en række sygdomme - bl.a. hjertekarsygdomme, type-2 diabetes og tyktarmskræft – samt kan virke som behandling af minimum 31 lidelser og risikotilstande, som kan følge med højere alder.

Sådan har vi gjort

Analysen er gennemført på baggrund af data fra Arbejdsmiljø og Helbred, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har stillet til rådighed for Dansk Arbejdsgiverforening. Dansk Arbejdsgiverforening er alene ansvarlig for analyse, fortolkning og fremstilling af resultaterne. Udlevering af datadokumentationen kan ske ved henvendelse til Dansk Arbejdsgiverforening.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED