Arbejdsmiljø og sundhed

Mange årsager til stress blandt studerende

Artikel

En ny undersøgelse fra evalueringsinstituttet EVA viser udbredte problemer med stress blandt studerende. Følelsen af stress kobler de studerende selv til både faglige forventninger, personlige forhold og tidspres på studiet. Men også manglende støtte og kontakt til medstuderende og lærere har betydning for deres oplevelse af stress.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har offentliggjort en undersøgelse, der viser, at ca. hver tredje af de nystartede studerende i løbet af den sidste måned har følt sig meget stressede. Det peger på et langt højere stressniveau blandt studerende end hos den beskæftigede del af befolkningen.

- Det kan måske forekomme paradoksalt, at de studerende i så markant højere grad end de beskæftigede føler sig stressede. De studerende har jo typisk en fleksibel hverdag og stor frihed til at planlægge deres tid, som de ønsker. Men stress er ikke en firkantet størrelse. Det skyldes ofte mange andre ting end blot mængden af arbejde, siger Christina Suhr Raby, chefkonsulent i DA.

De studerende angiver ellers tidspres som en af hovedårsagerne til følelsen af stress - foran personlige forhold og kun overgået af de faglige forventninger på studiet.

 

Men en tidligere analyse fra DA har vist, at studerendes stressniveau ligefrem falder, hvis de har et arbejde ved siden af studiet. Det tyder ifølge Christina Suhr Raby på, at det ikke bare handler om, hvor mange timer den studerende har til rådighed til studiet:

- Vi kan se i EVA’s undersøgelse, at stressede studerende ofte oplever, at de mangler støtte fra medstuderende og kontakt til underviserne. Det stemmer fint overens med den forskning, vi har på arbejdsmiljøområdet, som viser, at støtte og opbakning fra lederen og kollegaerne har stor indflydelse på trivslen blandt de beskæftigede, mens uklare krav modsat kan havde en negativ effekt. Det ville ikke være så underligt, hvis samme dynamik gør sig gældende for de studerende, siger Christina Suhr Raby, og fortsætter:

- Vi ved også fra andre undersøgelser, at personer, der oplever stress, samtidig bliver mindre produktive. Det er ikke så underligt, da vedvarende stress blandt andet påvirker vores søvn og koncentration. Men det kan måske være en del af forklaringen på, hvorfor stressede studerende oplever tidspres som en stor udfordring, selvom de har stor frihed til selv at planlægge deres tid.

Læs EVA’s undersøgelse her.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED