Arbejdsmiljø og sundhed

Gode evalueringer af uddannelse i trivsel og psykisk arbejdsmiljø – tilmelding til nye kurser er nu åben

Artikel

DA og Ledernes fælles lederuddannelse i trivsel og psykisk arbejdsmiljø får flotte ord med på vejen af de første hold kursister. Der er nu åbnet for tilmelding til kurserne igen.

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel i hverdagen er højt prioriteret i danske virksomheder og blandt danske ledere. Det er en af grundene til, at Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation i 2019 gik sammen om at udvikle en ny lederuddannelse med netop dét i fokus.

Tilmelding til kurserne har ligget stille hen over foråret på grund af coronakrisen, men det er nu igen muligt at tilmelde sig. På kurserne vil der være plads i undervisningslokalerne, så det er muligt at holde afstand, og der vil være rigelig håndsprit til rådighed.

De første kursushold, der har været igennem uddannelsen, har afleveret meget positive evalueringer. Den samlede bedømmelse af kurset ligger på 4,3 ud af 5, og alle deltagere i evalueringen vil anbefale kurset til andre.

Det fremhæver deltagerne

- Et kursus, hvor man virkelig føler, at man har lært noget og ikke har spildt min tid på ligegyldig snak.

- Psykisk arbejdsmiljø og trivsel er en ongoing ledelsesopgave, og jeg har fået input til at reflektere over egen praksis. Derudover har jeg fået konkret input til opfølgning af vores trivselsundersøgelse.

- De fagligt velfunderede oplæg og muligheden for at drøfte egne udfordringer på kurset har givet mig input i min udvikling som leder.

De flotte evalueringer glæder arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening Christina Sode Haslund:

Arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø er en af nøglerne til at gøre det sundt og sikkert at gå på arbejde. Det er vigtigt for både medarbejdere og virksomheder

- Det er positivt at se, at kurset gør en forskel for deltagerne i hverdagen. Arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø er en af nøglerne til at gøre det sundt og sikkert at gå på arbejde. Det er vigtigt for både medarbejdere og virksomheder. Vi har gjort kurset relevant ved at tage udgangspunkt i det, lederen selv kommer med. Det, tror jeg, er helt afgørende for succesen. Ingen har brug for obligatoriske fluebenskurser, der bare skal overstås.

Også hos Ledernes Hovedorganisation glæder arbejdsmiljøchef Lars Andersen sig over, at deltagerne mener, at kurset giver gode input.

Vi er glade for, at deltagerne har haft glæde af, at kurset handler både om trivsel og om god ledelse. Meget af arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø handler nemlig om god ledelse.

- Vi er glade for, at deltagerne har haft glæde af, at kurset handler både om trivsel og om god ledelse. Meget af arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø handler nemlig om god ledelse. De to ting går hånd i hånd. For at være sikre på, at deltagerne får brugt deres nye viden, har vi givet dem mulighed for at afprøve det, de har lært på kurset, hjemme på virksomheden og få feedback på indsatsen på anden del af kurset.

Kurset er udviklet med udgangspunkt i konkrete situationer fra virksomhedernes dagligdag. Målet er at give ledere flere værktøjer til at skabe trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Stor indsats på virksomhederne

Danske virksomheder gør en stor indsats for at sikre, at medarbejderne trives, og de lykkedes langt hen ad vejen med det. For eksempel viser den seneste ’Arbejdsmiljø og Helbred’ undersøgelse fra 2018 fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at 84. pct. af danskerne aldrig eller sjældent oplever konflikter på arbejdspladsen. Undersøgelsen viser også, at der siden 2016 er sket et fald i andelen af beskæftigede, der føler sig stressede.

Kurset i trivsel og psykisk arbejdsmiljø udbydes i fællesskab af DA Arbejdsmiljøuddannelse og Ledernes KompetenceCenter.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her. 

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED