Ny teststrategi for medarbejdere bosat i udlandet sikrer en god balance

Arbejdsmiljø og sundhed

Ny teststrategi for medarbejdere bosat i udlandet sikrer en god balance

Pressemeddelelse

Regeringens nye teststrategi for vandrende arbejdstagere sikrer, at medarbejdere bosat i udlandet fortsat kan arbejde i Danmark på en sundhedsmæssig forsvarlig måde under coronakrisen.

Regeringen har netop offentliggjort en ny teststrategi for vandrende arbejdstagere. Strategien bygger bl.a. på arbejdet i den taskforce, som regeringen i april nedsatte for at sikre, at medarbejdere, der ikke er bosat i Danmark, kan arbejde her i landet på en sundhedsmæssig forsvarlig måde under coronakrisen.

Den nye teststrategi er baseret på frivillighed, og tager udgangspunkt i de rød/orange/gul landeinddelinger, som sundhedsmyndighederne løbende udarbejder. Det giver en smidig og effektiv tilgang, og det betyder, at der er stort fokus på højrisikoområder.

Indretning af systemet betyder bl.a., at medarbejdere, der kommer hertil fra højrisikoområder, opfordres til at blive testet og gå i frivillig karantæne, indtil testsvar foreligger. Pendlere, der kommer fra højrisikoområder, vil blive opfordret til at få foretaget en coronatest hver 7. dag.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad udtaler:

Det er vigtigt, at sundhedsmæssige hensyn går hånd i hånd med hensynet til dansk økonomi. Både danske virksomheder og store dele af samfundets forsyningskæder er dybt afhængige af udenlandske medarbejdere.

- Det er vigtigt, at sundhedsmæssige hensyn går hånd i hånd med hensynet til dansk økonomi. Både danske virksomheder og store dele af samfundets forsyningskæder er dybt afhængige af udenlandske medarbejdere.

- Det er vigtigt for de danske virksomheder, at medarbejdere, der ikke er bosat her i landet, ligesom medarbejdere bosat her i landet, kan arbejde på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Den nye teststrategi bidrager til, at medarbejderne kan fortsætte med at yde en stor indsats i Danmark på en sikker måde.

De nye tiltag og den nye teststrategi for vandrende arbejdstagere er en god og sundhedsmæssig velfunderet forlængelse af det arbejde, der allerede gøres ude på virksomhederne.

- Danske virksomheder arbejder hver eneste dag for, at arbejdspladserne er sikre, sunde og smittefrie. De nye tiltag og den nye teststrategi for vandrende arbejdstagere er en god og sundhedsmæssig velfunderet forlængelse af det arbejde, der allerede gøres ude på virksomhederne.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED