Arbejdsmiljø og sundhed

Bred aftale om arbejdsskadereform er god nyhed for både arbejdsmarkedet og arbejdsskadede

Pressemeddelelse

Selvom den nye aftale ikke er en gennemgribende modernisering af det nuværende arbejdsskadesystem, så glæder DA sig over, at et bredt flertal i Folketinget netop har indgået forlig om en ny arbejdsskadereform. Det vil både betyde hurtigere og smidigere forløb for dem, der får en arbejdsskade, og sikre, at flere kan bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet.

- Det er en god nyhed, at vi nu får en mindre, men tiltrængt modernisering af arbejdsskadesystemet. Det har der været behov for i mange år. Alt for mange med en arbejdsskadesag har hængt fast i systemet og mistet tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er meget positivt, at et bredt flertal i Folketinget nu er blevet enige om en reform, som forenkler sagsgangen og betyder hurtigere og smidigere forløb for dem, der er så uheldige at få en arbejdsskade.

Sådan siger Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, om den arbejdsskadereform, som netop er blevet præsenteret.

Selvom Pernille Knudsen gerne have set en endnu mere omfattende modernisering af arbejdsskadesystemet, så glæder hun sig over flere dele af aftalen. Blandt andet at staten på sigt finansierer merudgifterne i reformen, da staten ellers reelt ville tjene på et bedre arbejdsskadesystem.

- Reformen er positiv for de arbejdsskadede, som får hurtigere forløb og dermed forhåbentlig også i højere grad kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Og det er naturligvis også meget vigtigt for arbejdsgiverne, som dermed forhåbentlig kan holde fast på flere dygtige medarbejdere.

Ud over de umiddelbare tiltag i reformen har partierne også aftalt at undersøge potentialet for at forenkle og forkorte sagsbehandlingen endnu mere. Samtidig skal det også undersøges, hvordan de mange aktører i en arbejdsskadesag bedre koordinere deres indsats for at hjælpe tilskadekomne tilbage i job. DA vil følge det tæt og ser frem til resultaterne af de undersøgelser.

Selv om Pernille Knudsen overordnet er meget tilfreds med den nye reform, er der dog også enkelte mislyde i aftalen. Det gælder ikke mindst, at arbejdsgiverne i de første år får større udgifter uden sikkerhed for, hvornår de positive effekter af reformen slår igennem.

- Derudover er vi skeptiske over for, at der indføres en ret til en særlig uddannelsesgodtgørelse med høj ydelse og tvivlsom effekt, siger Pernille Knudsen.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED