Trivselskommissionen er nødvendig – for unge og for samfundet

Arbejdsmiljø og sundhed

Trivselskommissionen er nødvendig – for unge og for samfundet

Debatindlæg

De unge er​ fremtidens arbejdskraft, og vi er som samfund helt afhængige af, at de trives.

Af Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, og Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne.

De fleste unge i Danmark trives heldigvis og er godt på vej med uddannelse eller job. Men der er desværre flere og flere unge, som mistrives – og alt for mange unge står uden for fællesskaber i skoler, uddannelser og på arbejdspladser. Det er alarmerende, at vi i Danmark har cirka 43.000 unge mellem 15 og 24 år, som hverken er under uddannelse eller i arbejde i en tid, hvor ledere og virksomheder mangler hænder til at løse vigtige opgaver.

Derfor lancerede Dansk Arbejdsgiverforening og Lederne sidste år udspillet 'Fremtiden er ung', hvor vi kaldte på løsninger på unges stigende mistrivsel. Og derfor er det meget glædeligt, at regeringen netop har nedsat en trivselskommission, der skal se på fire overordnede temaer: fællesskaber og relationer, tidlig indsats og forebyggelse, livsmod og robusthed samt det gode digitale liv. Det er både ambitiøst og helt rigtigt set, at regeringen sætter luppen på de mange børn og unge, der mistrives. For vi skal finde løsninger. Og det er afgørende at handle hurtigt i en bred og massiv indsats.

Mistrivsel kan trække dybe spor ind i voksenlivet.

Vi håber derfor, at kommissionen vil tage vores fire konkrete forslag med til bordet. Det gælder ikke mindst forslaget om at oprette et nationalt videnscenter med fokus på børns og unges trivsel, så vi løbende får den nødvendige forskning og viden, som kan sikre de rigtige løsninger i forhold til dette vigtige og komplekse emne. Der bør også vedtages nationale måltal for unges sundhed og trivsel, som alle aktører såsom skoler, foreninger, forældre, ledere og erhvervsliv kan pejle efter. Derudover skal vi have sat gang i en omfattende indsats ude i kommunerne, der inddrager alle parter i stærke partnerskaber: civilsamfundet, erhvervslivet og den kommunale verden, som kan påtage sig opgaven i fællesskab. Samtidig er der behov for at klæde lærerne i folkeskolen bedre på til at hjælpe de unge, som har problemer med trivslen.

De unge er fremtidens arbejdskraft, og vi er som samfund helt afhængige af, at de trives. For mistrivsel kan trække dybe spor ind i voksenlivet, viser en omfattende Vive-undersøgelse, som Lederne og DA står bag. For det første viser undersøgelsen, at 15-åriges fysiske og mentale sundhed har en klar sammenhæng med, om de er i job eller uddannelse som 25-årige. Eksempelvis er hele 29 pct. af dem, som mistrivedes socialt eller psykisk som 15-årige, ikke i arbejde eller uddannelse som 25-årige. Og det stopper ikke der: Hvis man ikke er i job eller uddannelse som 25-årig, tjener man i gennemsnit 8,3 mio. kr. mindre i løbet af et arbejdsliv.

Personer, som ikke var i uddannelse eller job som 25-årige, kan tilmed kigge ind i en fremtid, hvor de ifølge Vive-undersøgelsen kommer til at være på offentlig forsørgelse halvdelen af deres arbejdsliv, frem til de bliver 40 år. De tal er meget alvorlige, og vi skylder de unge at sætte massivt ind for at vende denne udvikling – vi kan ikke være andet bekendt.

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 19. august 2023.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED