125.000 færre på offentlig forsørgelse

Beskæftigelse

125.000 færre på offentlig forsørgelse

Artikel

Siden 2013 er antallet af personer på offentlig forsørgelse faldet med 125.000. Det er særligt folk på efterløn, dagpenge og kontanthjælp, der er blevet færre af.

Stadig færre modtager offentlig forsørgelse. Andelen af danskere i aldersgruppen 18-64 år, der forsørges af det offentlige, er faldet fra 24,3 procent til 20,1 procent fra 2013 til 2019.

 

 

Det er særligt antallet af efterlønsmodtagere, dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er faldet. En del af faldet skyldes det økonomiske opsving, der har bidraget til, at flere har fået et job. Men det skyldes også en række reformer på arbejdsmarkedet, herunder at man har hævet efterlønsalderen og forkortet dagpengeperioden.

 

 

Viljen til løbende at modernisere rammerne for arbejdsmarkedet har dermed givet store gevinster for Danmark.

- Rekordhøj beskæftigelse og færre på offentlig forsørgelse er en virkelig positiv udvikling. Det er godt for virksomhederne, at de har flere hænder til rådighed, og det er godt for de personer, der nu har fået mulighed for at tage aktiv del i arbejdsfællesskabet. Viljen til at fortsætte med at øge udbuddet af arbejdskraft med de rette kvalifikationer er afgørende for at få flere i job og sikre velstand og velfærd i Danmark, siger underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening Erik E. Simonsen.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE