Beskæftigelse

9 ud af 10 over 60 år får almindelig førtidspension – ikke seniorførtidspension

Artikel

Antallet af tilkendelser af førtidspension til 60+-årige er mere end tredoblet siden 2013.

Knap 2.800 personer over 60 år fik tilkendt en førtidspension i 2018. Heraf var det kun 341, der fik en seniorførtidspension. Det svarer til ca. 12 pct. De resterende 88 pct. fik en almindelig førtidspension, selvom seniorførtidspensionen er etableret for at gøre ansøgningen om førtidspension mere enkel.

Antallet af tilkendelser af førtidspension til 60+-årige er mere end tredoblet siden 2013, hvor antallet af tilkendelser generelt var på et lavt niveau. Siden 2015 er antallet af tilkendelser dog også næsten fordoblet.

Flere over 59 år får helbredsbetinget forsørgelse

Ca. 75.000 over 60 år er på førtidspensions, fleksjob, ledighedsydelse eller ressourceforløb. Det svarer til 22 procent af alle i befolkningen i aldersgruppen 60-64 år.

Flere over 59 år i fleksjob- eller førtidspensionssystemet

 

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE