Ældre kommer hurtigere tilbage i job

Beskæftigelse

Ældre kommer hurtigere tilbage i job

Artikel

Ældre ledige finder hurtigere et nyt job i dag, end de gjorde for 10 år siden.

Under højkonjunkturen i 2007 var 55 pct. af alle ledige a-kassemedlemmer tilbage i job efter 12 måneders ledighed. Lidt færre 55-59-årige var tilbage i arbejde efter 12 måneder. Her var det 43 pct. altså en forskel på 12 pct.-point.

10 år senere er 51 pct. af alle tilbage i job efter 12 måneder, mens det for 55-59-årige er 47 pct. Forskellen er nu reduceret fra de 12 pct.-point til 4 pct.-point. Der er således nu næsten ingen forskel på, hvor hurtigt ledige ældre vender tilbage i job sammenlignet med alle ledige.

55-59-årige kommer hurtigere tilbage i job

For at få et fuldendt billede af de ældste lediges vej tilbage på arbejdspladserne ville en sammenligning med 60-64-årige også umiddelbart være logisk, men den måling har en svaghed, der ikke gør den brugbar. En del af de 60-64-årige har muligheden for at gå på efterløn, hvilket andre aldersgrupper ikke har. 60-64-årige, der er gået på efterløn, kommer som hovedregel ikke tilbage i beskæftigelse. Det gør, at det ikke giver mening at sammenligne 60-64-årige med alle på arbejdsmarkedet. Derfor er sammenligningen foretaget for de 55-59-årige.

En af forklaringerne bag udviklingen er afskaffelsen af de såkaldte særregler for 55-59 årige. Særreglerne gjorde det muligt for gruppen at forlænge dagpengeretten helt frem til at de fyldte 60 år. Særreglerne blev udfaset fra 2007 til 2011. Udviklingen i ledigheden for denne gruppe er endnu et eksempel på, hvor værdifuld reformer har været i forhold til at løfte personer fra passiv forsørgelse og ind i beskæftigelse.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE