Beskæftigelse

Det offentlige er dårligere til at fastholde seniorerne

Debatindlæg

Af underdirektør Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening & Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne

DEBAT - Når en akademiker til sin fødselsdag puster 60 lys ud i lagkagen, kan tanken om snarlig pension begynde at melde sig. Gør den det, er der forskel på, om man arbejder i det offentlige eller i det private.

Hvis det sidste er tilfældet, så er der færre, som i første omgang gør det til virkelighed. Privatansatte akademikere bliver nemlig længere på arbejdsmarkedet, end de offentligt ansatte akademikere gør.

Forskellen øges gradvist, fra man er fyldt 60 år. Blandt 66-årige har 35 pct. af de privatansatte akademikere trukket sig fra arbejdsmarkedet mod 50 pct. af de offentligt ansatte. Ser man på den samlede gruppe af akademikere mellem 60 og 74 år, svarer forskellen til 2500 fuldtidsstillinger. Vi ville med andre ord kunne øge arbejdsstyrken med 2500 akademikere årligt, hvis det offentlige blev lige så gode til at fastholde seniorer som det private. Det er guld værd i en tid med massiv mangel på arbejdskraft.


Men hvorfor er der egentlig denne forskel? Hvad er det, der fungerer bedre i det private? Det er spørgsmål som disse Dansk Arbejdsgiverforening, Akademikerne samt en række andre organisationer og personer forsøger at finde svarene på i den seniortænketank, der er nedsat af regeringen og Dansk Folkeparti. Her handler det om at finde frem til opskriften på et godt seniorarbejdsliv og få flere til at udskyde pensionen.

En del af opskriften finder vi måske i statistikkerne. Der er nemlig en anden interessant forskel på den gennemsnitlige privat/offentlige seniorakademiker: De offentligt ansatte, der forbliver i beskæftigelse, arbejder mere end i det private. Tallene kan ikke umiddelbart forklare, hvorfor der er forskel i timetallet. Så hvad er det, der er på spil? Måske er fleksibiliteten højere i private virksomheder? Måske er der bedre mulighed for at gå ned i tid?

Om det lige præcis er det, der er nøglen til at udligne forskellen mellem den offentlige og den private sektor, ved vi ikke. Men seniorer udgør en yderst værdifuld arbejdskraftreserve, og i en tid med mangel på arbejdskraft handler det om at nedbryde så mange barrierer som muligt for at give muligheder for og motivation til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Derfor er ovenstående tal blot en del af den samlede pakke, som vi i Seniortænketanken kigger på.

I sidste ende handler det om, at der gerne skal flere lys i lagkagen inden vi stiger helt af arbejdsmarkedet.

Bragt i Børsen 25. marts 2019

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE