Finanslov bebuder nemmere adgang for udenlandske medarbejdere

Beskæftigelse

Finanslov bebuder nemmere adgang for udenlandske medarbejdere

Pressemeddelelse

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har her til aften landet en finanslov for 2020. Med finansloven undgår virksomhederne en ellers varslet skat på socialt engagement, og så er det besluttet at give virksomhederne nye muligheder for at ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har netop færdigforhandlet finansloven for det kommende år.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad udtaler i den forbindelse:

- Inden for mange typer job er det svært at få de hænder, der er brug for. Det betyder grundlæggende, at danskerne går glip af penge, vi ellers kunne have tjent. Derfor er det godt, at det nu er besluttet, at virksomheder, der uddanner lærlinge, får nemmere ved at hente faglærte medarbejdere fra hele verden. Men hvis det skal virke, er det afgørende, at modellen ikke bliver født med bureaukratiske snubletråde. Vi har for eksempel en stærk forhåbning om, at man får afviklet kravet om udbetaling af løn til en dansk bankkonto som en del af tiltaget.  

- Det er positivt, at finansloven ikke indeholder en forøgelse af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode, som regeringen ellers havde lagt op til. Forslaget ville have lagt en ekstra skat på det at have medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at der ikke kommer en ekstra skat på virksomhedernes sociale engagement.  

- Aftalen slår fast, at et stort flertal har en ambition om sammen med arbejdsmarkedets parter at udvide den såkaldte IGU-ordning, der hjælper flygtninge og familiesammenførte ud på arbejdsmarkedet. Vi er klar til at bidrage til at få det ført ud i livet.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE