Beskæftigelse

Finanslovsforslag lægger en ekstra skat på medarbejdere og virksomhedernes sociale engagement

Pressemeddelelse

Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at forlænge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode fra 30 til 40 dage. Det vil reelt være en ekstra skat på det at ansætte medarbejdere, og det vil særligt ramme danskere på kanten af arbejdsmarkedet.

Når en medarbejder bliver syg, bærer virksomhederne i dag hele udgiften til løn eller forsørgelse i de første 30 dages sygefravær.

Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til, at den arbejdsgiverbetalte periode forlænges fra de nuværende 30 til 40 dage. Det vil ifølge regeringens egen beregning give virksomhederne en ekstra regning på 460 mio. kr. om året.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Jacob Holbraad udtaler:

- Der er reelt tale om en ekstra skat på det at have medarbejdere ansat. Når det bliver dyrere at ansætte medarbejdere, så vil det helt naturligt reducere beskæftigelsen. Hvis regeringen har en ambition om at få flere i arbejde, så er det her forslag den helt forkerte vej at gå.

- Forslaget er en barriere for socialt engagement. Det gælder både i forhold til mennesker, der kommer fra kanten af arbejdsmarkedet med helbredsproblemer – men også over for seniorer, der gerne vil blive længere på arbejdsmarkedet. Med alderen bliver risikoen for en langvarig sygdom nemlig større.

- Regeringens forslag vil ekskludere flere udsatte mennesker fra fællesskabet på arbejdsmarkedet. Det er ærgerligt, når vi ellers står i en situation med rigtig gode muligheder for at få flere med i arbejdsfællesskabet.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE