Flere seniorer skal arbejde efter folkepensionsalderen

Beskæftigelse

Flere seniorer skal arbejde efter folkepensionsalderen

Pressemeddelelse

Seniortænketankens arbejde har genereret vigtig viden om, hvordan vi fastholder de ældre generationer på arbejdsmarkedet. Nu skal et stærkt politisk fokus sørge for, at vi gør det mere attraktivt for seniorer at udskyde pensionen og bidrage til vækst og velstand for Danmark.

Seniortænketanken afleverer i dag 20 anbefalinger til, hvordan vi får flere seniorer til at udskyde pensionen og blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Dansk Arbejdsgiverforening har siddet i tænketanken sammen med bl.a. repræsentanter for fagbevægelsen og eksperter.

- Vi har længe vidst, at flere beskæftigede seniorer er af stor værdi for Danmark. Derfor har vi i mange år haft fokus på at få flere mellem 55 og 65 år til at deltage på arbejdsmarkedet. Det er i høj grad lykkes, og den aldersgruppe bliver nu længere i jobbet. Det har gjort danskerne rigere. Nu handler det om også at overbevise dem, der har muligheden for at gå på folkepension, om at blive i jobbet lidt længere, siger underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening Erik E. Simonsen.

Seniortænketanken har fået udført en lang række analyser af seniorernes valg, vaner og vilkår på det danske arbejdsmarked for bedst at kunne komme med anbefalinger til, hvad der kan motivere seniorerne til at udskyde deres otium.

Samlet tegner der sig et billede af, at økonomiske incitamenter er den største motivationsfaktor. Seniorer lægger også vægt på ønsket om mere fritid til andre ting i livet – f.eks. rejser, børnebørn eller noget tredje. Helbredet spiller også ind som den tredjevigtigste faktor.

Vi ved nu, hvad der virker, og derfor er der brug for et stærkt politisk fokus på at give de ældre god grund til at blive i jobbet

- Vi ved nu, hvad der virker, og derfor er der brug for et stærkt politisk fokus på at give de ældre god grund til at blive i jobbet. Vi anbefaler, at man nedsætter en kommission, der skal forenkle reglerne i pensionssystemet og sikre en tilstrækkelig økonomisk gevinst for de ældre, når de fortsætter med at arbejde. For det er pengene, der for de fleste er den afgørende grund til at arbejde videre, siger Erik E. Simonsen.  

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE