Ny aftale om pension sikrer syge ældre, men risikerer at gå for langt

Beskæftigelse

Ny aftale om pension sikrer syge ældre, men risikerer at gå for langt

Pressemeddelelse

Vi skal sikre, at de der er for syge til at arbejde, kan gå på pension. Men dagens aftale risikerer at trække arbejdsduelige hænder ud af arbejdsmarkedet, hvis ikke den forvaltes ordentligt.

Regeringen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om seniorpension. Aftalen indebærer blandt andet en ret til tidligere pension for danskere, som maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, hvis de har seks år eller mindre til folkepensionsalderen.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad udtaler:

- Som samfund har vi pligt til at hjælpe dem, der ikke kan arbejde helt frem til pensionsalderen. Vi har også fra DA’s side foreslået, at man justerer på seniorførtidspensionsordningen, så den i højere grad kan rumme de ældre medarbejdere, der ikke kan arbejde mere. Derfor hilser jeg dele af aftalen velkommen.

- Men jeg mener, at det er i overkanten at sætte grænsen for tidlig pension ved, om man kan arbejde to dage om ugen. Samtidig er det ærgerligt, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til seneste job uanset branche og ikke hele arbejdsmarkedet. Vi risikerer at trække mange, der stadig kan bidrage, ud af arbejdsmarkedet.

- Det er afgørende, at man bliver dygtigere til at afgøre, hvem der skal have tidlig pension. Det er positivt, at aftalen her slår fast, at man skal sikre en ensartet visitation på tværs af landet, da kommunerne hidtil slet ikke har været gode nok til at vurdere, hvem der kan og ikke kan mere.

- Det er positivt, at aftalen indebærer, at fleksjobbere nu nemmere kan blive på den virksomhed, de hidtil har arbejdet i.

- Jeg mener, at dagens aftale understreger, at det ikke er nødvendigt at give en universel ret til tidlig tilbagetrækning for raske seniorer for at sikre, at dem, der er for syge til at arbejde, kan gå på pension. Og så synes jeg, at man skal holde fast i tidligere tiders kloge aftaler om at øge tilbagetrækningsalderen. Ellers risikerer vi at rokke båden i dansk økonomi. Hvis Danmark også i fremtiden skal være et konkurrencedygtigt land, og der samtidig skal være råd til, at vi tager os af dem, der har brug for støtte, så skal vi kun bruge pengene på dem, der ikke kan klare sig selv.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE