Beskæftigelse

Den store succes med folkepensionisternes beskæftigelse risikerer at blive slået tilbage under coronakrisen

DA Analyse

De seneste år har der været en stor stigning i antallet af ældre over folkepensionsalderen, som bliver på arbejdsmarkedet. Godt helbred og god arbejdsevne har betydet, at mange har ønsket at forlænge deres arbejdsliv. I starten af 2020 udgør de omkring 60.000 fuldtidsbeskæftigelse og giver dermed et vigtigt bidrag til det danske arbejdsmarked. I april er der imidlertid sket et skarpt fald. Hvis det fortsætter i de kommende måneder er der risiko for et tab af arbejdskraft, som ikke per automatik vender tilbage på den anden side af coronakrisen.

Lønmodtagerbeskæftigelsen for de ældre over 65 år er steget kraftigt i de seneste år fra 22.000 fuldtidspersoner i starten af 2008 til 59.000 fuldtidspersoner i slutningen af 2019. Personer over folkepensionsalderen har forlænget deres arbejdsliv ved enten helt at udskyde deres folkepension eller arbejde videre siden af deres folkepension.

Stigningen i beskæftigelsen for de ældre over pensionsalderen har for alvor taget fart i de sidste ca. 10 år, og de udgør nu en betydelig del af arbejdsstyrken, jf. figur 1. De ældre over folkepensionsalderen har dermed bidraget til de seneste års kraftige beskæftigelsesfremgang og er blevet en stor og attraktiv medarbejdergruppe for virksomhederne.

Den opadgående trend i beskæftigelsen for de ældre skal ses i sammenhæng med, at mange ældre har arbejdsevnen i behold og et bedre helbred end tidligere generationer af seniorer. Samtidig har gode konjunkturer og beskæftigelsesmuligheder fastholdt mange ældre på arbejdsmarkedet.

Stigningen skyldes også større seniorårgange, men kan først og fremmest forklares ved en stigende tilknytning til arbejdsmarkedet blandt de ældre – her udtrykt med beskæftigelsesfrekvensen, jf. figur 3.

 

 

Når beskæftigelsen i fuldtidspersoner ovenfor er mindre end udviklingen i antal personer, så skyldes det en relativt lav arbejdstid blandt de ældre. Beskæftigede personer over folkepensionsalderen har i gennemsnit en arbejdstid på omkring 22 timer om ugen. Samtidig indeholder opgørelsen i figur 1 og 2 udover lønmodtagere også selvstændige.

Risiko for tab af arbejdskraft under Coronakrisen

Coronaepidemien og nedlukningen af Danmark har imidlertid medført et fald i beskæftigelsen for over ældre over 65 år i april, jf. figur 3. Faldet kommer efter en næste uafbrudt stigning siden 2008.

Fordi tilbagetrækningsbeslutningen ofte er permanent er der risiko for, at mange af de ældre over pensionsalderen ikke kommer tilbage på arbejdsmarkedet, når Danmark er forbi krisen. På den måde efterlades dansk økonomi med et længerevarende arbejdsstyrketab, som i lyset af de seneste års kraftige fremgang i beskæftigelsen for de ældre, risikerer at blive betydeligt.

For at mindske skadevirkningerne af coronakrisen er det vigtigt med en stor økonomisk gulerod for de ældre til at forlænge deres arbejdsliv ud over folkepensionsalderen. Den sammensatte marginalskat for folkepensionister, der arbejder, kan imidlertid være helt op til 83 pct. Det giver ikke et stærkt incitament til at arbejde. Derfor bør man afskaffe modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen. Danmark vil dermed få regler på linje med Sverige og Norge.

 

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE