Beskæftigelse

I Danmark synes arbejdsmarkedet og sommervejret at have noget tilfælles

Artikel

Var økonomer for seks måneder siden blevet bedt om at forudsige sommervejret på det danske arbejdsmarked, ville de fleste, inklusiv undertegnede, formentlig have stillet en sommer uden nævneværdige mørke skyer i horisonten i udsigt. Her midtvejs i året minder situationen dog mest af alt om klassisk dansk sommervejr – ustadigt og forholdsvis svært at blive klog på.

Med coronapandemien fulgte et økonomisk uvejr. På få måneder, ja nærmest uger, gik temperaturen på arbejdsmarkedet fra at være lun til råkold.

Første dyk kom i marts, hvor den private beskæftigelse faldt med 15.000 lønmodtagere. I april frøs arbejdsmarkedet endnu mere til, da yderligere 67.500 private jobs gik tabt. Antallet af tilmeldte ledige fra medio marts og fem uger frem steg med næsten 44.500 personer. Og i tillæg hertil var der, set over hele måneden, i gennemsnit 175.000 privatansatte på lønkompensation i april. Det reelle fald i den private beskæftigelse var således over 250.000 i de to første måneder af krisen.

Kølige temperaturer og ustadig udvikling, synes dog at være et sandsynligt scenarie for arbejdsmarkedet herhjemme de kommende måneder.

Siden da synes temperaturen at have stabiliseret sig en smule. Ledighedskøen er i skrivende stund ”kun” 4.000 personer længere, end den var i midten af april. Og arbejdsmarkedet synes heldigvis heller ikke at være bundfrossent. For mens der godt nok er kommet over 185.000 nye ledige til i løbet af hele coronakrisen, så har omkring 135.000 personer i samme periode forladt ledighedskøen. I over halvdelen af tilfældene har de afmeldte ledige fundet beskæftigelse.

Et andet tegn på, at arbejdsmarkedet ikke er frosset helt til, er, at mange virksomheder fortsat søger medarbejdere. Antallet af nye jobopslag på Jobnet har været stigende de seneste par måneder, og i skrivende stund ligger 2020 på samme niveau som 2015 og 2016.

Antallet af personer på lønkompensation er også faldet. I den første del af lønkompensationsperioden var op mod 250.000 private lønmodtagere omfattet ordningen. Men siden 9. juni er antallet af personer på lønkompensation faldet til omkring 55.000 personer.

Faldet i antal lønkompenserede personer kan dog ikke tolkes entydigt. På den ene side kan faldet være udtryk for, at nogle virksomheder oplever øget økonomisk aktivitet og derfor træder ud af ordningen. På den anden side kan det også skyldes, at nogle virksomheder er nødsaget til at træde ud af ordningen for at tilpasse medarbejderstaben til den nye økonomiske virkelighed. Er sidstnævnte scenarie dominerende vil vi formentlig komme til at se en drypvis stigende ledighed de kommende måneder, da opsigelsesvarsler varierer på tværs af ansættelsesforhold.

Forsat kølige temperaturer og ustadig udvikling, synes dog at være et sandsynligt scenarie for arbejdsmarkedet herhjemme de kommende måneder. Særligt set i lyset af at diverse støtteordninger udfases. Om samme kedelige udsigt gør sig gældende for det danske sommervejr, må vi hellere lade meteorologerne om at vurdere.

Bragt i Børsen den 20.7.2020

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE