Beskæftigelse

Ny aftale sikrer tryghed for særligt udsatte medarbejdere under coronakrisen

Pressemeddelelse

Ny aftale sikrer, at særligt udsatte grupper på arbejdsmarkedet kan få adgang til sygedagpenge, hvis de af helbredsmæssige årsager ikke kan møde på arbejde under coronakrisen. En god løsning, der skaber tryghed, mener Dansk Arbejdsgiverforening.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag lavet en aftale om, hvordan man skal hjælpe medarbejdere, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge af corona, fordi de i forvejen har helbredsmæssige udfordringer. Aftalen vil betyde, at de udsatte medarbejdere med en lægeerklæring i hånden kan få sygedagpenge i den periode, de ikke kan møde op på arbejde frem til udgangen af august.

Udgifterne er forudsat til at udgøre 200 mio. kr., men der er ikke en begrænsning på antallet af personer, der vil kunne få sygedagpenge under disse omstændigheder.

De politiske partier har samtidig også valgt at lave en løsning for pårørende, så medarbejdere, der deler husstand med en person over 18 år i den særlige risikogruppe, også vil få ret til sygedagpenge fra første dag.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad udtaler:

- De, der er særligt udsatte, skal fortsat have lov at blive hjemme, så vi kan passe på dem. Derfor har vi sammen med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Danske Handicaporganisationer opfordret til, at vi finder en fælles løsning, der sikrer, at særligt udsatte har en indkomst, selv om de ikke kan møde på arbejde. Jeg er meget glad for, at der nu er fundet en løsning.

Aftalen vil sikre stabilitet og tryghed i en svær tid for virksomhederne og for de medarbejdere, der er i en særlig udsat position

- Aftalen vil sikre stabilitet og tryghed i en svær tid for virksomhederne og for de medarbejdere, der er i en særlig udsat position. Den betyder, at gruppen af medarbejdere, der af helbredsmæssige årsager tilhører risikogruppen, som minimum er sikret sygedagpenge i den periode, de ikke kan møde på arbejde. Det er en god løsning for både virksomheder og medarbejdere.

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE