Beskæftigelse

Tidlig pension til de raske og rørige

Debatindlæg

Af Anders Borup Christensen, Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Det forlyder, at forhandlingerne om regeringens forslag om tidlig pension er ved at gå ind i sin sidste fase – måske ligger der en politisk aftale, når dette indlæg publiceres.

Det betyder, at et flertal er tæt på at lande en model, som giver en ret til tidlig pension baseret på anciennitet på arbejdsmarkedet. Har man 42 års eller længere anciennitet på arbejdsmarkedet får man ifølge regeringens udspil ret til tidlig pension.

I en nyligt offentliggjorde analyse viser DA, at det gennemsnitlige sygefravær for de berettigede til tidlig pension er på 10,4 dage pr. fuldtidsbeskæftigede. Det svarer til omkring 2 uger om året. For øvrige seniorer, som ikke opnår ret til tidlig pension, ligger tallet på 10,8 dage pr. fuldtidsbeskæftigede.

Analysen viser ydermere, at to ud af tre af de berettigede faktisk intet eller kun meget lidt sygefravær har. Regeringen vil altså give ret til tidlig pension til en stor gruppe, som ikke har problemer med at varetage et job.

Anciennitet på arbejdsmarkedet er altså ikke en hensigtsmæssig måde at afgøre om en person kan varetage et job eller ej.

FH med flere kritiserer vores analyse med en besynderlig påstand om, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem sygefravær og dårligt helbred. Mere konkret påstås, at lønmodtager med smerter ikke nødvendigvis har flere sygedage. Sygefravær er således en dårlig indikator for behovet for tidlig pension.

Sammenhæng mellem smerter og sygefravær

Det forekommer dog meget usandsynligt, at udfordringer med smerter ikke skulle slå ud i et højere sygefravær. Men skulle FH og regeringen have svært ved at tage ordet fra Dansk Arbejdsgiverforenings cheføkonom for gode varer, så kan de i stedet vende blikket mod fagbevægelsens egen tænketank.

AE-rådet modsiger nemlig deres argument om, at smerter ikke kan spores i sygefraværet. En analyse af AE-rådet fra d. 7. september peger nemlig på, at der er en sammenhæng mellem smerter og sygefravær. AE-rådet viser at personer, som i en spørgeskemaundersøgelse blandt andet svarer ”ja” til at have været begrænset i arbejdet pga. smerter inden for de sidste tre måneder har et højere sygefravær. AE-rådet anbefaler selv i analysen, at muligheden for tidlig tilbagetrækning netop skal målrettes gruppen af lønmodtagere, som døjer med højt sygefravær.

Raske og rørige seniorer

Det må man så konstatere ikke er tilfældet med regeringens udspil. Her bliver retten til tidlig pension for langt hovedparten tildelt til personer, som ikke har helbredsmæssige udfordringer. I stedet trækker man tusindvis af raske og rørige seniorer ud af arbejdsmarkedet.

Der er bestemt personer på det danske arbejdsmarked, som har helbredsmæssige udfordringer med at varetage et job, og dem skal vi tage hånd om. Men dén gruppe identificeres bedst via en lægefaglig vurdering.

Indlægget er bragt i Børsen d. 5. oktober 2020.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE