Vi skal gøre det nemt for virksomhederne at skabe vækst i kølvandet på coronakrisen

Beskæftigelse

Vi skal gøre det nemt for virksomhederne at skabe vækst i kølvandet på coronakrisen

Debatindlæg

Danmark har håndteret coronakrisen godt indtil videre. Nu skal der sættes gang i initiativer, der kan hjælpe økonomien på vej og genstarte Danmark.

Danmark har håndteret coronakrisen godt indtil videre. Det er bl.a. sket ved at vedtage ansvarlige hjælpepakker, der støtter både virksomheder og medarbejdere. Nu er det på høje tid, at der bliver taget initiativer, der hjælper en vaklende økonomi godt på vej.

Vi skal genstarte Danmark. Væksten skal tilbage. Vi skal have gang i jobskabelsen, vi skal træffe langsigtede beslutninger, og vi skal huske på, hvad der virkede sidste gang, økonomien var i knæ.

Den bedste vej frem er at gøre det så nemt som muligt for virksomhederne at skabe vækst. Vi skal fjerne barriererne for, at virksomhederne får en styrket indtjening og ansætter nye folk. Det handler bl.a. om at eliminere bureaukratiske snubletråde og unødvendige udgifter for virksomhederne. Man kan kigge på arbejdsskadeafgiften, der hvert år koster virksomhederne flere hundrede millioner kroner. Man kan se på de såkaldte G-dage, der er en arbejdsgiverbetalt godtgørelse, som skal udbetales, hvis en medarbejder bliver afskediget. Man bør også spørge, om der er logik i, at virksomhederne betaler en del af ATP-bidraget for ledige og sygemeldte. Grupper der trods alt ikke er en del af arbejdsmarkedet. Endelig bør man gøre noget ved virksomhedernes betaling i forbindelse med sygefravær – for hvorfor skal virksomheder i Danmark egentlig betale for dobbelt så lang en periode som virksomheder i Sverige og Norge?

I samme omgang skal vi sikre de rette incitamenter i vores forsørgelsessystem. Hvorfor er systemet f.eks. stadig indrettet, så den økonomiske gevinst i at gå op i tid for en fleksjobber, med få timer og en løn i den lavere ende af skalaen, er et stort rundt nul? Og hvorfor beskatter vi folkepensionister, der arbejder, med op til 83 pct.?

Uanset hvad vi kigger på, skal vi holde os for øje, at jo mere vi skruer ned for virksomhedernes udgifter og bureaukrati, jo mere skruer vi op for vækst og jobskabelse.

Vi skal holde sunde virksomheder i live. De levedygtige arbejdspladser skal med ind over målstregen. Den midlertidige og helt ekstraordinære hjælp, som virksomheder og lønmodtagere i øjeblikket modtager, sørger blandt andet for det. Og når hjælpepakkerne udfases, handler det om at gøre det på en intelligent måde, der ikke trækker tæppet væk under de levedygtige virksomheder. Det er også vigtigt at være opmærksom på eksportvirksomhederne. De skaber job til 800.000 danskere, og de vil være negativt påvirket af den økonomiske udvikling i andre lande.

Det er også altid en god ide at huske historien. Så lad os se tilbage på, hvad vi gjorde sidst økonomien var i knæ. Hvad var det, der fremtidssikrede Danmark efter finanskrisen? Det var de klassiske dyder, om man vil. Reformer, skabt af fremsynede politikere, der gav os et større arbejdsudbud. Det sikrede fremgang og velfærd i Danmark. Det gav os en manøvredygtighed, som vi i denne krise har nydt rigtig godt af.

Vi skal træffe økonomisk snusfornuftige beslutninger. Også når det handler om uddannelse og kompetencer. Her bliver fleksibilitet et nøgleord i tiden, der kommer. Vi skal være klar til at gribe det kommende opsving. Det betyder bl.a., at vi ikke skal sende alle nyledige ind på lange uddannelser, så de kommer til at mangle, når økonomien kommer op i gear igen. De, der skal på skolebænken, skal uddannes i retning af de gode jobmuligheder, og vi skal være parate til at justere kursen, hvis virkeligheden ændrer sig.

Vi skal også huske på de udenlandske medarbejdere. De var en meget stor faktor i vores økonomiske fremgang op til coronakrisen. Her under krisen har mange vendt snuden hjemad. Kommer de tilbage igen, når vi har brug for det? Og hvor besværligt bliver det for virksomhederne at få dem hertil? Vi får helt sikkert brug for deres arbejdskraft igen inden længe.

Vi skal også have danskerne til at bruge penge. Og vi skal have europæerne til at gøre det samme. Derfor er det godt, at der er gang i initiativer, der skal få økonomierne op i gear og forbruget i gang. Det er positivt, at et flertal af folketingets partier har vedtaget en delvis udbetaling af danskernes indefrosne feriepenge. Dansk Arbejdsgiverforening foreslog det selv – sammen med FH – tilbage i april måned.

Der findes ingen færdig opskrift på, hvad vi skal gøre. Men et stærkt fokus på jobskabelse, en vilje til at forandre tingene for at styrke dem, samt et kig tilbage i historiebøgerne, er nogle af nøglerne til at bringe Danmark godt videre.

Bragt i Børsen 14. juli 2020

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE