Beskæftigelse

Virksomhedspraktik giver mening som aktivering

Debatindlæg

Virksomhedpraktik er med til at skabe afklaring og kan være med til at udvikle både faglige, sociale og sproglige kompetencer hos ledige.

Det er ærgerligt, at Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation i sit indlæg i Børsen den 28. februar om aktiveringsindsatsen benytter lejligheden til at angribe ordningen med virksomhedspraktik.

Der er intet belæg for at påstå, at ordningen ”misbruges” af virksomhederne ved at tage praktikanter ind frem for at ansætte de pågældende i ordinær beskæftigelse.

Det er vigtigt at holde sig for øje, hvad formålet er med virksomhedspraktik. Man bruger virksomhedspraktik for at afklare eller udvikle personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Den afklaring skal bringe personen tættere på et job.

Derfor giver det ikke mening at vurdere virksomhedspraktikken på, hvor mange der er kommet i job i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikken har fundet sted. Formålet med virksomhedspraktikken er meget bredere, end at det skal resultere i et job i den pågældende virksomhed for at være succesfuldt. Formålet er heller ikke altid, at det skal ende med et job umiddelbart efter praktikperioden.

Bedste aktiveringstilbud

De studier, der er lavet af aktiveringsindsatsen, dokumenterer entydigt, at det bedste aktiveringstilbud for ledige er at komme ind på en privat virksomhed. Det er ganske enkelt aktivering på virksomhederne, der har den bedste effekt i forhold til at få ledige i job. Alternativet er, at de ledige kommer i forløb på offentlige værksteder eller uddannelsesprogrammer. Forløb, som sjældent fører til beskæftigelse - men derimod til højere udgifter i beskæftigelsessystemet. Og Danmark ligger i forvejen i toppen internationalt, hvad angår udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats.

Derfor burde vi være glade for, at virksomhederne engagerer sig og giver mulighed for, at kommunerne kan aktivere modtagere af offentlig forsørgelse på rigtige arbejdspladser. I stedet for at anklage virksomhederne for misbrug bør FH anerkende de mange virksomheder og ikke mindst deres medarbejdere. De tager hver dag et ansvar og bruger kræfter på at hjælpe mennesker med betydelige udfordringer ind i et arbejdsfællesskab blandt kolleger i virksomhederne.

Debatindlægget er bragt i Børsen d. 4 marts 2020

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE