Beskæftigelse

Mangel på medarbejdere kan gøre opsvinget til en fuser

Debatindlæg

Virksomhederne har svært ved at finde hænder til alle de nye job, der er opstået med genåbningen, og den manglende arbejdskraft kan blive dyrt for samfundet

Der er forår i luften, smitteudviklingen ser fornuftig ud, flere og flere bliver vaccineret og genåbningen af samfundet er blevet sat et gear op. Krisen trækker stadig spor, men man kan godt tillade sig at være lidt optimistisk på dansk økonomis vegne. Hurtigere end vi tror det, kan vi igen stå i et økonomisk opsving.

Men opsvingets styrke er allerede nu truet af, at virksomhederne har svært ved at finde hænder til alle de nye job, som kommer i forbindelse med genåbningen.

Ifølge den seneste rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering havde virksomhederne 74.700 forgæves rekrutteringer det seneste halve år, hvoraf 39.200 stillinger aldrig er blevet besat. Hermed er antallet af forgæves rekrutteringer tilbage på samme niveau som før coronapandemien ramte Danmark. Dengang var beskæftigelsen rekordhøj og mange brancher havde udbredt mangel på medarbejdere.

En række andre nøgletal for arbejdsmarkedet peger også på, at mangel på medarbejdere er en udfordring for økonomien. Fx viser tal fra Danmarks Statistik, at andelen af virksomheder i industrien og byggeriet, der oplever, at deres produktion bliver begrænset som følge af mangel på arbejdskraft, er på niveau eller højere end umiddelbart før krisen. Ligeledes er antallet af ledige stillinger tilbage på før-krise-niveauet, ligesom antallet af nye jobannoncer på Jobindex.dk er højere end før krisen.

Opsvingets styrke er allerede nu truet af, at virksomhederne har svært ved at finde hænder til alle de nye job, som kommer i forbindelse med genåbningen.

I mere end et år har al fokus været på at få Danmark så helskindet som muligt igennem krisen. Det synes jeg, at vi med en vis rimelighed kan sige, at dansk økonomi er kommet takket være bl.a. en række kompensationsordninger, herunder lønkompensation.

Men nu bliver vi nødt til at rette blikket mod de udfordringer, som vi vil møde i forbindelse med et begyndende opsving. Det er rettidigt omhu. Mangel på arbejdskraft kan betyde, at virksomhederne må takke nej til ordrer og hermed miste indtjenings- og eksportmuligheder. Det kan blive dyrt for samfundet, da vi er en nation, som lever af at handle med andre lande. Mangel på arbejdskraft kan også resultere i, at nogle virksomheder bliver nødt til at flytte dele af deres produktion til udlandet for at imødekomme efterspørgslen og at udenlandske investeringer går til andre lande end Danmark. Hermed går vi glip af at få flere danskere i arbejde.

Der er derfor behov for, at politikerne tager mangel på arbejdskraft alvorligt. Vi skal først og fremmest have lukket hullet efter Arne-pensionen, som de kommende år trækker mange personer ud af arbejdsstyrken. Men det er ikke nok at lukke hullet. Vi ved, at virkningen af tidligere reformer gradvist ebber ud i de kommende år. Derfor er der brug for større politiske ambitioner for tiltag, som øger arbejdsudbuddet. Det sætter de aktuelle udfordringer med mangel på arbejdskraft en tyk streg under.

Debatindlægget er bragt i Børsen den 3. maj 2021

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE