Seniorernes helbred bliver bedre - og der er vækst i at arbejde længere

Beskæftigelse

Seniorernes helbred bliver bedre - og der er vækst i at arbejde længere

Debatindlæg

Vi vil i gennemsnit kunne trække os 3½ år senere tilbage, hvis tilbagetrækning alene afhænger af vores helbred. Der er altså fortsat et stort potentiale for at øge seniorers beskæftigelse.

Af cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening Anders Borup Christensen

Det er en af konklusionerne i de økonomiske vismænds nye rapport, hvor vismændene blandt andet har kigget på sammenhængen mellem helbred og seniorers beskæftigelse. Vismændene opgør det såkaldte ubrugte beskæftigelsespotentiale til 3½ år i 2019 for personer mellem 55 og 69 år, hvis tilbagetrækning alene afhænger af helbredet. Dette potentiale reduceres til 1½ år frem mod 2040 som følge af de fortsatte stigninger i efterløn- og folkepensionsalderen. Til den tid vil vi kunne udskyde vores tilbagetrækning med 1½ år, hvis vores helbred hverken forværres eller forbedres frem mod 2040.  Løftede man fx folkepensionsalderen med 1½ år frem mod 2040, så vil det øge beskæftigelsen med omkring 40.000 personer i 2040. Det er et potentiale, som er til at få øje på.  

Vismændenes analyser viser, at det er muligt at få endnu flere seniorer i arbejde. Analyserne bør derfor også være pligtlæsning for Pensionskommissionen i forhold til deres videre arbejde. Tilbagetrækningsalderen følger i øjeblikket vores levetid, men hvis der slækkes på denne levetidsindeksering, som Pensionskommissionen skal kigge på, så taber man et stort beskæftigelsespotentiale på gulvet.

Levetidsindeksering er en af grundpillerne for dansk økonomi, som man ikke bør ændre. Vismændenes analyser viser da også, at hvis levetidsindekseringen helt afskaffes, vil de offentlige finanser gå fra at være holdbare på lang sigt til at være decideret uholdbare.

Der kan selvfølgelig være grupper, som ikke kan fortsætte med at arbejde til slutningen af 60’erne. Men her har vi allerede i dag en række ordninger, herunder førtidspension, fleksjob og seniorpension, som kan gribe de grupper.

Vismændenes analyser viser, at bedre helbred øger beskæftigelsen. Derfor vil en indsats for at forbedre folkesundheden også på langt sigt kunne løfte beskæftigelsen. Men ifølge vismændene skyldes seniorers højere beskæftigelse de sidste 20 år overvejende reformer og andre forhold. Derfor skal bedre helbred også gå hånd i hånd med reformer og tiltag, som understøtter, at det er attraktivt for seniorerne at være i beskæftigelse.

Seniorer er vigtige for virksomhederne, og det vil være en skam, hvis vi ikke får indfriet det store potentiale, som der fortsat er. Desværre trækker regeringens Arne-pension i den forkerte retning. I stedet burde regeringen sørge for at afvikle modregningen af arbejdsindkomst i folkepension samt afskaffe seniorjobordningen. Dette vil bidrage til at øge seniorers beskæftigelse og burde være en no-brainer at gennemføre i forbindelse med de aktuelle reformforhandlinger mellem regeringen og folketingets øvrige partier.

Bragt i Børsen 18. oktober 2021

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE