Det er uholdbart at bruge milliarder af forventet overskud til at sænke pensionsalderen

Beskæftigelse

Det er uholdbart at bruge milliarder af forventet overskud til at sænke pensionsalderen

Debatindlæg

Pensionskommissionen kommer inden længe med anbefalinger til ændringer i det danske pensionssystem. Kommissionen har blandt andet fået til opgave at kigge på virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering af folkepensionsalderen. Det kan desværre hurtigt blive en gyser.

Selv små ændringer i levetidsindekseringen af pensionsalderen vil nemlig have markant negativ effekt på de offentlige finanser og arbejdsudbuddet på længere sigt.

Det er et vigtigt princip, at vores levetid og pensionsalder følges. Hvis vi ikke havde denne levetidsindeksering, ville de offentlige finanser ganske enkelt ikke hænge sammen. Det vil betyde ringere offentlig service eller højere skatter.

Den finanspolitiske holdbarhed er på godt 1 pct. i de nuværende fremskrivninger fra Finansministeriet og Det Økonomiske Råd. Det svarer til over 25 mia. kr. Og det er disse milliarder, som pensionskommissionen ifølge dens kommissorium kan bruge til at lempe levetidsindekseringen.

Men denne præmis er helt misforstået. Holdbarhed er ikke råderum. Holdbarhedsberegningen er ikke en prognose for fremtiden, men i stedet en test for, om de offentlige finanser med de nuværende samfundsstrukturer hænger sammen. At vores samfund står stille, er næppe noget godt skøn for fremtiden.

Men det bliver værre endnu. Den positive holdbarhed bygger nemlig på en forventning om, at der kommer offentlige overskud omkring år 2060 efter en periode på 30-40 år med vedvarende underskud. Hvordan verden ser ud om 40 år, er selvsagt enormt usikkert. Vi kan med andre ord ikke være sikre på, om de gode tider med overskud overhovedet vender tilbage.

Holdbarhedsberegningen er bestemt ikke irrelevant, men det er misforstået at betragte de nuværende 25 mia. kr. i såkaldt overholdbarhed som et råderum, man frit kan disponere over til politiske ønsker. Så kære pensionskommission: Tiden er ikke til at foreslå en lempeligere levetidsindeksering af pensionsalderen.

Det er tværtimod sund og ansvarlig økonomisk politik at værne om den positive holdbarhed. Det vil give dansk økonomi et manøvrerum og en reserve, så der er finanspolitiske muskler til at håndtere de udfordringer, som venter hen ad vejen. Coronapandemien og nu krigen i Ukraine har mindet os om, at det er godt at have lidt på kistebunden.

Der kan også komme nye politiske ønsker om en lang række udgiftskrævende tiltag såsom grøn omstilling, styrket sundhedsvæsen og styrket ældrepleje. Det vil lægge et betydeligt pres på den finanspolitiske holdbarhed.

I stedet for at træffe beslutning om pensionsalderen i tiden efter 2040 her og nu bør politikerne vente, til der bliver større sikkerhed omkring de offentlige overskud efter 2060. Når der er det, kan politikerne så tage en diskussion med vælgerne om, hvad overskuddet på de offentlige finanser skal bruges til. Måske ønsker fremtidens vælgere noget helt andet end lavere folkepensionsalder?

Debatindlægget blev bragt i Børsen den 4. april 2022.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE